Politika i gospodarstvo

Predstavljen Glavni projekt tvornice biodizela u luci Ploče

Konferencija s ciljem ishođenja suglasnosti na glavni projekt tvornice biodizela u luci Ploče

Dana 08. svibnja 2014. godine u prostorijama Lučke uprave Ploče održana je konferencija na kojoj je predstavljen Glavni projekt tvornice biodizela u luci Ploče. Cilj konferencije je predstavljanje Glavnog projekta zainteresiranim stranama i ishođenje suglasnosti, u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Konferenciju su vodili predstavnici projektantske tvrtke Ekonerg, koja je izradila Glavni projekt, a prisustvovali su predstavnici Lučke uprave Ploče, Lučke kapetanije, Grada Ploče, JU Izvor Ploče, predstavnici investitora Biom d.o.o. i drugih zainteresiranih  tvrtki.


Investitor Biom d.o.o. je ishodio lokacijsku dozvolu, koja je postala pravomoćna početkom travnja, nakon čega je predana dokumentacija Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za odobrenje Glavnog projekta. Ishodovanje građevinske dozvole očekuje se do kraja lipnja ove godine, kada se očekuje i početak izgradnje koja bi trajala 18 mjeseci.

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče dodijelilo je koncesiju na 30 godina investitoru Biom d.o.o. , koji je uredno dostavio predviđena bankarska jamstva te se uskoro i očekuje potipsivanje koncesijskog ugovora, kojim će biti regulirani svi standardi, s posebnim naglaskom na ekološki i sigurnosni aspekt.

Ovo, u potpunosti automatizirano postrojenje će imati kapacitet proizvodnje 100.000 tona godišnje biodizela, pri čemu će se kao sirovina koristiti razne vrste biljnih ulja i životinjskih masti koji predstavljaju kvalitetan izvor energije. Konačni proizvod, odnosno biodizel, vrlo je sličan mineralnom dizelu po svojim gorivim svojstvima i predstavlja alternativno gorivo za dizel motore, ali nije štetan za zdravlje, nije lakozapaljiv, ne zagađuje vodu i zrak te se biološki razgrađuje, dok je mogući otpad iz procesa proizvodnje sveden na najmanju moguću mjeru. Kao nus proizvodi u proizvodnji biodizela izlaze i nekoliko drugih tržišno korisnih proizvoda.

U investiciji vrijednoj preko 30 milijuna EUR biti će zadovoljeni najviši ekološki standardi, što je i potvrđeno rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvaćanju Studijeutjecaja na okoliš. Postrojenje će opremiti i izgraditi renomirana austrijska tvrtka BDI, koristeći najsuvremeniju svjetsku tehnologiju, a očekuje se i zapošljavanje 30-ak djelatnika raznih struka.

 

ppa.hr