Politika i gospodarstvo

Poziv na iskaz interesa – Poduzetnički inkubator Ploče

Na linku pogledajte Poziv za iskaz interesa za korištenje budućeg Poduzetničkog inkubatora Ploče.

Projekt se namjerava financirati iz europskih strukturno-investicijskih instrumenata. Tehničku dokumentaciju je financirala Dubrovačko-neretvanska županija, a zemljište za izgradnju je dano na korištenje od Grada Ploča.

Dubrovačko-neretvanska županija nedavno je ishodila dozvolu za gradnju objekta, te je u svrhu pripreme aplikacije potrebno ispitati interes poduzetnika za korištenjem prostora ove namjene, kao i pratećih usluga koje bi Poduzetnički inkubator Ploče trebao pružati. Na linku su sve potrebne informacije za eventualno zainteresirane poslovne subjekte, kao i kontakti za upite i potrebna pojašnjenja.