Politika i gospodarstvo

Održano javno izlaganje o eksploataciji ugljikovodika na Jadranu

Predstavnice Dubrovačko-neretvanske županije zamjenica župana Marija Vučković i v.d. pročelnice UO za zaštitu okoliša Dijana Tomašević-Rakić sudjelovale su na javnom izlaganju o Strateškoj studiji i Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploataciji ugljikovodika na Jadranu, organiziranom od strane Agencije za ugljikovodike i Ministarstva gospodarstva RH.

Izlaganje i rasprava u kojima su sudionici iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora iznosili svoje primjedbe na prezentirane dokumente, a odgovarali predstavnici Agencije za ugljikovodike i izrađivači dokumentacije, trajalo je gotovo pet sati.

Dijana Tomašević Rakić je tijekom rasprave naglasila kako bi bilo ispravno da se Okvirni plan i program donosio koordinirano s Morskom i obalnom strategijom, čiju izradu i usvajanje očekujemo, jer bi se na taj način riješili konflikti u planiranju gospodarskog razvoja obalnog područja. Dodatno je iznijela i primjedbe u vezi s nedostatkom zasebne obrade krajobraznih značajki, smatrajući da je zadaća strateške procjene utjecaja na okoliš usmjeravanje i korigiranje OPP-a, te davanje preciznijih preporuka kako očuvati krajobrazne značajke, a time i dohodak iz najvažnije gospodarske aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije.


Marija Vučković je zatražila dodatno javno izlaganje u Dubrovniku, obzirom da je 6 od 10 dozvola za istraživanje dodijeljeno za područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Nastavno, izrazila je zabrinutost zbog unaprijed utvrđenih parametara površine istražnih područja i njihove udaljenosti od obalne crte kopna/otoka na 6, odnosno 10 km. Izdavanje dozvola s tako unaprijed utvrđenim parametrima, bez obzira što će se ugovori potpisati tek nakon usvajanja cjelokupne dokumentacije, pretpostavlja da strateška studija utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja definirane parametre uopće nije ispitivala.
Konačno, istaknule su predstavnice DNŽ na javnom izlaganju, postavlja se pitanje jesu li susjedne zemlje na odgovarajući način uključene u procjenu dokumentacije prema Konvenciji o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (ESPO konvencija), jer će, ukoliko nisu, sutra i one započeti ili provoditi svoje programe istraživanja bez odgovarajućih konzultacija s Republikom Hrvatskom, što bi moglo dovesti do negativnih posljedica po okoliš i gospodarstvo naše županije.