Politika i gospodarstvo

Odgovor Lučke uprave na apel gradonačelnika Vejića

Ravnateljica Lucke Uprave nam se javila s reakcijom na priopćenje gradonačelnika Krešimira Vejića pod naslovom Vejić: Cesijom riješite potraživanja i isplatite plaće radnicima! objavljeno 08. listopada 2014. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Obraćam se sijedom Vašeg dopisa od 7. listopada 2014, u kojem pozivate Lučku upravu Ploče na suradnju u vezi rješavanja situacije sa tvrtkom LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o. u kojoj radnici ne primaju plaću posljednjih nekoliko mjeseci.


Načelno se slažemo sa Vašom inicijativom. Ona je u skladu sa poslovnom filozofijom ove ustanove, kao i oduvijek prisutnim nastojanjem da se u suradnji sa ostalim relevantnim institucijama na lokalnoj i regionalnoj razini stvara potencijal za razvoj i doprinosi dobrobiti zajednice.

Poslovni proces Lučke uprave Ploče kao neprofitne ustanove po svojoj je prirodi u funkciji javnog dobra, iz čega proizlazi i socijalna osjetljivost koja kroz različite mehanizme, mora biti integrirana u sve poslovne aktivnosti i odluke. Nadležnost i funkcija ustanove sadržajno su, međutim, usmjereni na upravljanje lučkim sustavom.

Ovo predstavlja zakonski definirani okvir kao imperativ poslovanja, pa sugeriram oprez kako ga ne bismo prekoračili. S obzirom da je Vaš dopis plasiran u medijima, čini se kako postoji mogućnost da se percepcija javnosti o ovlastima i funkciji Lučke uprave Ploče u vezi ovog slučaja usmjeri na način da se preuveliča njezina uloga. Poslovni odnos između Lučke uprave Ploče i tvrtke LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o. temelji se, kao što ste upoznati, uglavnom na posrednim, a ne izravnim relacijama. Ova se tvrtka pojavljuje kao potkoncesionar tvrtke LUKA PLOČE d.d. na lučkom području, podizvodač na Projektu izgradnje infrastrukture terminala za rasute terete, te kao tvrtka u vlasništvu MUCIĆ & CO. d.o.o., jednog od partnera interesnog udruženja koje je izvodač na Projektu ulaznog kompleksa. Niti jedan od navedenih poslovnih aranžmana Lučka uprava Ploče nije izravno ugovorila sa tvrtkom LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o. Projekt ulaznog kompleksa i terminala za rasute terete financiran je sredstvima iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvitak (MBOR), te Lučka uprava kao korisnik kredita i naručitelj radova, ima obvezu postupanja prema strogoj regulativi ove ustanove u vezi pitanja nabave i financijskih transakcija (namjenskog korištenja sredstava). Prema tome, nisu moguća izravna plaćanja prema tvrtki LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.

Slijedom gore navedenih zakonitosti, mogućnost realizacije Vašeg prijedloga koji se odnosi na cesiju uvjetovana je slijedećim elementima:

– MBOR isplaćuje sredstva prema situacijama, izravno na račun Izvodača (u ovom slučaju JV Viadukt – CYES i JV MUCIĆ & CO — VIADUKT GK Grupa); Iznimno na račun drugih poslovnih subjekata / kooperanata, pod uvjetom da se dokaže izravna povezanost potraživanja sa konkretnim radovima po situaciji;

– plaćanja izvođačima su uredna pa trenutno nema nepodmirenih obveza;

– cesija bi podrazumijevala i prethodni dogovor između svih partnera u JV,

– potrebno je uzeti u obzir vjerovnički odnos Lučke uprave Ploče prema LUKA PLOČE GRADNJI d.o.o.

Cesija, stoga, u ovom slučaju teško može biti rješenje. S druge strane, Lučka uprava Ploče nedvojbeno je zainteresirana strana u rješavanju ove situacije. Naime, interes ustanove koja upravlja lučkim sustavom primarno se odnosi na uspješnost poslovanja svih poslovnih subjekata koji djeluju na području luke. Pored toga, kako je gore navedeno, LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o. značajan je činitelj u realizaciji velikih projekata čiji je naručitelj Lučka uprava Ploče. U našem je interesu, stoga, podržati inicijativu u smislu zajedničkog pristupa rješavanju situacije. Lučka uprava kontinuirano i na dnevnoj bazi prati realizaciju dinamike projekata, uz stalne radne sastanke, s ciljem što bolje koordinacije i postizanja efikasnosti svih relevantnih subjekata, o čemu ste kao član Upravnog vijeća redovito izvještavani.

Uzimajući u obzir osnovne zakonitosti poslovanja; transparentnost i zaštitu tržišnog principa, sa zadovoljstvom ćemo razmotriti sve Vaše prijedloge, pogotovo one u kojima Lučka uprava može pridonijeti rješavanju navedene situacije sa tvrtkom LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o., te predlažemo i mogućnost sastanka s temom vezanom za navedenu problematiku.

Deša Rathman,
ravnateljica Lučke uprave Ploče