Politika i gospodarstvo

Obavijest o povećanju iznosa naknade za korištenje voda

Obavještavamo cijenjene kupce da će računi za travanj, koji stižu početkom svibnja, biti uvećani za 1,5 kn po kubiku potrošene vode. Izravan povod poskupljenju je povećanje iznosa naknade za korištenje voda, kao posljedica izmjene i dopune Uredbe o visini istoimene naknade koje je koncem siječnja donijela hrvatska Vlada.

Tim izmjenama naknada distributerima vode za piće povišena je sa 1,35 kn na 2,85 kn za prostorni metar vode. Treba napomenuti da je ova naknada 01.01.2013. poskupjela sa 0,80 kn na 1,35 kn. Kompletan prihod od ove naknade je prihod Hrvatskih voda.

izvor.com.hr