Politika

NIŠTA OD NOVE ŠKOLE: Usvojen proračun županije od skoro milijardu kuna, odbijeni amandmani oporbe

Na sjednici Županijske skupštine usvojen je proračun za 2020. godinu u iznosu od 988,3 milijuna kuna dok su projekcije za 2021. godinu 929,6 milijuna kuna, a za 2022. godinu 929,3 milijuna kuna.

Župan je uvodno istaknuo kako je riječ o znatno većem iznosu nego ove godine, no kako je riječ o svojevrsnom umjetnom povećanju.

”Riječ je o tehničkom pristupu proračunu, uključuju se sredstva kojih ove godine nije bilo. To je umjetno povećanje jer nemamo više sredstava jer se povećavaju i rashodi. Sam županijski proračun predlaže se na 275 milijuna kuna i on je nešto povećan u odnosu na ovu godinu. U odnosu na ovu godinu novine su preuzimanje poslova Ureda državne uprave te uključivanje plaća u obrazovanju u proračun Županije, a time i rashode. Osigurali smo sredstva za funkcioniranje svih Upravnih odjela, uključujući i službenike i namještenike bivšeg Ureda državne uprave gdje preuzimamo 108 djelatnika”, rekao je župan Dobroslavić.


Projekti koji bi bili realizirani iz EU fondova a koji su odobreni su brza cesta Zračna luka Dubrovnik- grad- Osojnik, brza cesta Osojnik – Metković, Brijesta – Perna, projekti lučke infrastrukture, a to su dvije ribarske luke; u Veloj luci i Metkoviću, dnevna bolnica u Metkoviću, Centar za gospodarenje otpadom, projekt navodnjavanja Donje Neretve, OŠ Cavtat sa sportskom dvoranom, višenamjenski kongresni centar…,”

Županijski SDP predložio je tri amandmana na proračun koji su se odnosili na osiguravanje sredstava za početak izgradnje srednjoškolskog centra u Pločama za koji je Grad Ploče darovao zemljište, za kupovinu udžbenika srednjoškolcima čiji su roditelji slabijeg imovinskog statusa te za pokretanje Centra izvrsnosti za nadarene učenike.

Vladajuća većina  predvođena HDZ-om amandmane je odbila.

Donosimo obrazloženje amandmana koje smo dobili od županijskog SDP-a:

Obrazloženje 1:

Grad Ploče je sa Dubrovačko – neretvanskom županijom zaključio Sporazum o suradnji na realizaciji projekta na području osnovnog i srednjeg školstva dana 14. rujna 2007 godine., Klasa: 602-01/07-01/05; Urbroj:2165-02-07-2. Grad Ploče je zemljišno – knjižni vlasnik građevinskog zemljišta označenog kao k.č. 4559/201 k.o. Komin stari, odnosno k.č. 921/25 k.o. Ploče, a u ukupnoj površini od 15.206 m².

Vlasnik zemljišta, odnosno Grad Ploče, je opteretio pravom građenja navedenu česticu u korist nositelja prava građenja, odnosno u korist Dubrovačko – neretvanske županije, a u svrhu realizacije Sporazuma, odnosno izgradnje Srednjoškolskog centra – kompleksa sa športskom dvoranom naziva „Pod Prišnicom“, za koju je i ishodovana pravomoćna Lokacijska dozvola, kao i potvrda Glavnog projekta (Građevinska dozvola). Ugovor o pravu gradnje na navedenu česticu je potpisan na rok od 99 godina.

Navedenim se projektom planiraju izgraditi novi prostori za srednju strukovnu školu sa pripadajućom športskom dvoranom, tj. oformiti novi funkcionalno jedinstven srednjoškolski kompleks. Ovdje  je također bitno istaknuti da bi se formiranjem jednog takvog centra dobio centar izvrsnosti za strukovna zanimanja kojem bi gravitiralo kompletno područje doline Neretve.

Kako bi se realizirao navedeni projekt, Grad Ploče je osigurao građevinsko zemljište u centru grada, opteretio pravom građenja navedenu česticu u korist nositelja prava građenja, oslobodio Dubrovačko – neretvansku županiju plaćanja komunalnog doprinosa i preuzeo obvezu osiguranja kompletne infrastrukture do objekta. Međutim, kako vidimo iz prijedloga proračuna Dubrovačko – neretvanske županije, za realizaciju ovog projekta nisu planirana nikakva sredstva.

Obrazloženje 2:

Poticajne demografske mjere ne bi  smjele biti ograničene samo na učenike osnovne škole već bi se njima trebalo obuhvatiti i dio djece u srednjim školama. S obzirom da postoje obitelji koje imaju ispodprosječna primanja (uzimao bi se prosjek primanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ili RH), a djeca im polaze srednje škole, smatram kako one trebaju biti obuhvaćene demografskim mjerama. Ovim amandmanom bi osigurali kupovinu udžbenika za najugroženije učenike srednjih škola u DNŽ. Na ovaj način bi pokazali suosjećajnost i brigu prema onim građanima koji imaju niska primanja, prema onima koji rade sezonske poslove te prema onima koji imaju nesigurna radna mjesta.

Obrazloženje 3:

Centar izvrsnosti ustanova je koja promiče obrazovanje potencijalno darovitih učenika. Centri izvrsnosti funkcioniraju u Splitsko dalmatinskoj županiji,Varaždinskoj, Međimurskoj, istarskoj Županiji s ciljem stvaranja okvira za rad s talentiranim i nadarenim učenicima u Republici Hrvatskoj. Također se trudimo dijeliti ono što smo naučili u tom procesu sa svim ljudima koji žele pomoći izvrsnim i nadarenim učenicima ostvariti svoj puni potencijal u domovini, EU i svijetu. Za pokretanje Centra izvrsnosti i njegovih troškova u 2020. godini tražimo 330.000,00kn.

 

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni