Politika i gospodarstvo

Naknadni radovi bez suglasnosti Upravnog vijeća Lučke uprave

Terminal rasutih tereta by Ante Sunjic, dubrovacki.hr

Značajno kašnjenje radova na terminalu za rasute terete u luci Ploče samo je jedan od problema vezanih uz taj kapitalni projekt kojega financira Svjetska banka, uz jamstvo hrvatske Vlade. Obavljeni dodatni radovi u vrijednosti od preko četiri milijuna kuna, za koje nije izvršena izmjena glavnog projekta ni građevinske dozvole i za koje investitor Lučka uprava nije imala suglasnost Upravnog vijeća, teme su zbog kojih se član Upravnog vijeća Lučke uprave Krešimir Vejić obratio ravnateljici Lučke uprave Deši Rathman i predsjedniku Upravnog vijeća.

Radaković izdao nalog za radove
Vejić ističe kako je iz zapisnika s 97. sjednice Upravnog vijeća vidljivo da je izvođač izveo naknadne radove u vrijednosti od 4,1 milijun kuna, u siječnju, veljači i ožujku ove godine, po nalogu vanjskog voditelja projekta Siniše Radakovića. Za iznos od preko pola milijuna kuna Radakovića je angažirala Lučka uprava Ploče za realizaciju projekta terminala rasutih tereta i lučkog ulaznog kompleksa, nakon dolaska Deše Rathman na čelno mjesto te institucije. Do tada se, punih osam godina, projekt realizirao vlastitim kadrovskim potencijalima Lučke uprave. No, u istome zapisniku ravnateljica Rathman navodi: „Odobrenje za izvođenje naknadnih radova za šljunčane pilote još uvijek nije dala Lučka uprava Ploče, niti ravnateljica niti Upravno vijeće.“ Za Vejića je ovakav stav kontradiktoran, jer je Radaković angažiran od strane Lučke uprave, te bi trebao postupati prema nalogu poslodavca, a ne samostalno. Nakon 97. sjednice, kada je to pitanje aktualizirano, ravnateljica je naknadno zatražila suglasnost Upravnog vijeća za narudžbu već izvršenih radova.

Kršenje zakonskih propisa RH
Član Upravnog vijeća Lučke uprave, imenovan ispred jedinice lokalne samouprave, nadalje tvrdi da se radovi izvode bez valjane građevinske dozvole i poziva se na nalaz građevinske inspekcije s kraja veljače ove godine, u kojem se „prihvaća i potvrđuje nužnost upravnog postupka izmjene i dopune građevinske dozvole“. Inženjer Zdenko Bilić, stručni nadzor, početkom ožujka zatražio je od Lučke uprave odobrenje za izvođenja naknadnih radova radi izvođenja šljunčanih pilota ispod kranske staze na skladišno-manipulativnoj površini, ispod temelja upravno-administrativne zgrade i radionice, te ispod temelja triju trafostanica koje će biti izgrađene kao dio infrastrukture terminala. S obzirom da je 97. sjednica Upravnog vijeća Lučke uprave održana 20 dana nakon Bilićevog dopisa, Vejić pita zašto ta odluka nije bila na dnevnom redu, te ističe da se radi o potpunoj neorganiziranosti u radu Lučke uprave Ploče. Na kraju je konstatirao da su ravnateljica i predsjednik Upravnog vijeća ovakvim postupanjem prekršili ne samo akte Lučke uprave Ploče već i pozitivne zakonske propise RH.


Tekst i slika: Ante Šunjić, www.dubrovacki.hr