Politika

Ministarstvo obrane raspisalo natječaj za prijam u državnu službu

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u subotu, 12. prosinca 2020. godine javni natječaje za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme i oglas za prijam namještenika u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske na neodređeno vrijeme.

Za prijam 20 namještenika u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske raspisan je oglas na neodređeno vrijeme s mjestom rada u više gradova na području Republike Hrvatske.

Osim u oglasu navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima te uvjete propisane člankom 34. i 47. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Također, u Oružane snage Republike Hrvatske u statusu namještenika ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 35. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i članka 49. Zakona o državnim službenicima. Namještenici se primaju u službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama. Prijave se podnose prioritetno poštom ili neposredno na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10 0000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas za prijam namještenika u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve potrebne podatke i priloge navedene u oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Za prijam osam doktora znanosti i nastavnika u službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske raspisan je natječaj na neodređeno vrijeme s mjestom rada u Zagrebu i Splitu.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca, a natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit odnosno državni ispit odgovarajuće razine uz obvezu polaganja navedenog ispita u zakonom propisanom roku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se prioritetno poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, 10 000 Zagreb, Stančićeva 6, s naznakom: “Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo obrane – Oružane snage Republike Hrvatske”.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i na web stranici Ministarstva obrane https://www.morh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni