Politika

MIJO ŠUMAN – Raspodjela državnog poljoprivrednog zemljišta u režiji gradonačelnika Krstičevića i njegovih interesnih skupina

Gradonačelnik Krstičević i njegova upravljačka družina se uhvatila rješavanja jednog od važnijih problema, a to je raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, što je bilo visoko na listi prioriteta njegove političke agende. U nastavku ću vam pokušati objasniti na koji to podmukao i proračunat način pokušava realizirati, kao pravi lokalni šerif, ignorirajući u potpunosti stanje na terenu u proteklih 20 godina.

Natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ploča raspisuje se 28.02.2022. godine, po odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je stupio na snagu u mjesecu veljači 2018. godine, dakle samo 3 mjeseca prije stupanja na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je puno pravedniji po pitanju vrednovanja ponuda za zakup, a koji je stupio na snagu 28.05.2022. godine.

Postavlja se pitanje zašto Grad Ploče žuri, raspisujući natječaj po starom Zakonu, ne želeći čekati da novi Zakon stupi na snagu i da li je imao skrivenu namjeru da pogoduje određenim interesnim skupinama. Činjenica je da su mnoge JLS koje su se pripremale za raspisivanje natječaja, pričekale novi Zakon i po njemu raspisale natječaj.


Prva i ogromna promjena u odnosu na stari Zakon, je činjenica da novi Zakon definira i objašnjava tko su povezane osobe:
„Povezanim fizičkim osobama, u smislu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a u odnosu na primjenu članka 31. i 36. Zakona smatraju se, fizičke osobe koje su bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje zajedno žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih skupa“

To konkretno znači da se primjerice, tata i dva sina, ne mogu javiti svaki pojedinačno na 10 ha, odnosno ukupno na 30 ha, već bi se mogli javiti na ukupno 10 ha, koliko je Grad Ploče odredio kao maksimalnu površinu koja se daje u zakup.

Stari Zakon u smislu raspisivanja javnog natječaja za zakup, uopće ne spominje niti definira što su i tko su povezane osobe.

Koliko je doista gradonačelniku Krstičeviću bilo stalo da rješavanju ovog problemu pristupi na kvalitetan i odgovoran način, najbolje pokazuje činjenica da mu ni razdoblje od 4 godine nije bilo dovoljno da na državnom poljoprivrednom zemljištu utvrdi pravo stanje na terenu, odnosno na kojim parcelama se nalaze zasađeni višegodišnji trajni nasadi, a gdje su oranice, pa se u javnom natječaju za one parcele koje su u naravi trajni nasadi navodi da su oranice, idealno za njegove pobočnike koji se javljaju na tuđe trajne nasade, a kao javljaju se na oranice.

Posebna priča je Povjerenstvo za provedbu natječaja, tijelo imenovano od strane GV Grada Ploča na prijedlog gradonačelnika, za operativnu provedbu natječaja, čiji su članovi isključivo SDP-ovci i politički komesari, puki izvršitelji naloga i smjernica, bez ikakvog stručnog i osobnog kredibiliteta, osobe koje nisu u stanju ni ispravno protumačiti kriterije po kojim se vrednuju ponude.

Na primjer, neki ponuditelji koji su imali sklopljene nagodbe sa ODO Metković koje je zastupalo Ministarstvo poljoprivrede i Republiku Hrvatsku, i koji su podmirili sve svoje obveze po nagodbi za razdoblje 2012-2017, i svaku sljedeću godinu, dakle 10 godina, i koji su vlasnici trajnih nasada na parcelama koje imaju u posjedu, njihova ponuda nije vrednovana kao najpovoljnija a trebala je , bez obzira da li im je poljoprivreda primarna djelatnost ili ne, kako to definira drugi dio rečenice u čl.36, st.1, toč.b., i potpuno je jasno zašto se nije željelo definirati parcele sa trajnim nasadima kojima su vlasnici posjednici jer to nije odgovaralo interesnim grupama gradonačelnika Krstičevića.

Po Zakonu po kojem je raspisan natječaj, nagodbe koje su sklopljene sa ODO u Metkoviću su se trebale tretirati kao mirni posjed samo i isključivo za one parcele na kojima su višegodišnji trajni nasadi kojih su vlasnici posjednici bez obzira da li imaju primarnu djelatnost ili ne, dok je Povjerenstvo za provedbu natječaja, nagodbe tretiralo kao mirni posjed i za oranice i za trajne nasade, samo ako je ponuditelju poljoprivreda primarna djelatnost, potpuno pogrešno.

Ono što je doista zabrinjavajuće je činjenica da je na ovom natječaju bilo dovoljno da imate registriran OPG i da ste nositelj istog, i da imate prebivalište na području matične JLS, najmanje 3 godine do raspisivanja natječaja, mlađi ste od 41 godinu, negdje ste u radnom odnosu i onako imate OPG usput nek se nađe za svaki slučaj, javili ste se na natječaj i dobivate sve druge, starije od 41 godinu kojima je to doista istinska profesionalna djelatnost i od čega žive, ali ono što je znakovito nisu se javljali na jedan hektar ili dva hektara, nego na 10 hektara, zašto, pa zato što mogu, jer im je to ovakvim nakaradnim natječajem omogućio gradonačelnik Krstičević i njegova upravljačka družina.

Po sklopljenim nagodbama sa ODO Metković koje je zastupalo Ministarstvo poljoprivrede i Republiku Hrvatsku, u razdoblju od 2018-2022, dakle u mandatu gradonačelnika Krstičevića, plaćeno je ukupno 3.490.107 kn za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a odnosi se na korištenje poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 2012-2022.

Budući je to zajednički prihod koji se djeli u omjeru 65% Grad Ploče, 10% Županija DN, 25% Država, Gradu Ploče je pripalo 2.268.570 kn, županiji 349.010 kn, i državnoj riznici 872.526 kn.
Ukupno je sklopljeno 45 nagodbi, neki koji su sklopili nagodbe nisu podmirili obveze po tim nagodbama, i u svakom trenutku su izloženi da ODO Metković pokrene proceduru ovrhe, jer je nagodba sklopljena kao ovršna isprava, ali bez obzira na činjenicu da su mnogi platili obveze po nagodbi, to im na ovom natječaju nije bilo nikakvo jamstvo, da će temeljem toga imati mirni posjed, i pravo prvenstva kod vrednovanja njihove ponude.

Upravo zato jedini ispravni i pravedni put u rješavanju ovog pitanja je poništenje ovog nakaradnog natječaja, i raspisivanje novog po odredbama novog Zakona, s tim da se prije toga treba jasno definirati na kojim parcelama su trajni nasadi, a koje su parcele oranice. Trenutnim posjednicima omogućiti sklapanje nagodbi koje bi se tretirale kao mirni posjed nakon podmirenja obveza koje proizlaze iz tih nagodbi.

U nastavku navodim kriterije vrednovanja ponuda po odredbama novog Zakona, gdje je u točki 3. jasno definiran kriterij prebivališta, za sve one tzv. zadovoljne OPG-ovce koji u svom anonimnom prioćenju tvrde da novi Zakon ne uvažava prebivalište tj. domicilnost, što je potpuno netočno, ali njih ne srbi taj kriterij, njih srbi činjenica što su oni povezane osobe po odredbama novog Zakona.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

Pravo prvenstva na javnom natječaju za zakup ima fizička i pravna osoba koja je sudjelovala u javnom natječaju i ostvarila najveći zbroj od ukupno mogućih 100 bodova prema kriterijima:

1. Dosadašnji posjednik (Ugovor ili Nagodba), 20 ili 15 bodova

2. Vrsta poljoprivredne proizvodnje kojom se bavi
– Mliječno govedarstvo 30 bodova
– Stočarstvo 25 bodova
– Trajni nasad ili proizvodnja povrća 25 bodova
– Kombinacija ratarske i stočarske proizvodnje 25 bodova
– Tovno stočarstvo 20 bodova
– Ostale vrste poljoprivredne proizvodnje 15 bodova

3. Prebivalište i sjedište ponuditelja
– Nositelj OPG ili vlasnik poljoprivrednog obrta kojem je poljoprivreda primarna djelatnost s prebivalištem na području JLS koja raspisuje javni natječaj najmanje 3 godine prije objave javnog natječaja, 20 bodova
– Nositelj OPG ili vlasnik poljoprivrednog obrta s prebivalištem na području JLS koja raspisuje javni natječaj najmanje 3 godine prije objave javnog natječaja, 12 bodova
– Nositelj OPG ili vlasnik poljoprivrednog obrta s prebivalištem na području JLS koja graniči s JLS koja raspisuje javni natječaj najmanje 3 godine prije objave javnog natječaja, 5 bodova

4. Mladi poljoprivrednik i žene poljoprivrednice
– Nositelj OPG ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji u trenutku objave javnog natječaja nije napunio 41 godinu života, 8 bodova
– Žena nositeljica OPG ili vlasnica poljoprivrednog obrta, 5 bodova

5. Obrazovanje i iskustvo u poljoprivredi
– Nositelj OPG ili vlasnik poljoprivrednog obrta VSS ili VŠS poljoprivrednog smjera, 4 boda
– Nositelj OPG ili vlasnik poljoprivrednog obrta SSS poljoprivrednog smjera, 3 boda

6. Ekološki uzgoj ili autohtone pasmine, 5 bodova

7. Sudjelovanje u domovinskom ratu
– Nositelj OPG ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je hrvatski branitelj ili djete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja, 5 bodova

8. Udruživanje i zapošljavanje, 3 ili 2 boda

9. Udio izravnih plaćanja u ukupnim prihodima od poljoprivrede za tri godine koje prethode godini objave javnog natječaja nije veći od 30%, 5 bodova

Jedan od većih dobitnika provedenog natječaja prema prijedlogu Odluke o izboru najpovoljnije ponude je obrt MAMB registriran primarno kao obrt za prijevoz i usluge, ali i poljoprivredne djelatnosti koja mu je sve samo ne primarna djelatnost, koji se javio na svih 400 hektara u k.o.Komin, i dobio je sa svojim partnerom ukupno skoro 15 hektara u k.o. Komin i dodatnih 10 hektara u k.o. Plina, dakle sveukupno 25 hektara. Inače riječ je o obrtu koji je u mandatu gradonačelnika Krstičevića u razdoblju 2018-2022 za Grad Ploče odradio poslova u vrijednosti 2.826.218 kn, isključivo direktnom pogodbom.

Upravo zbog svega navedenog je dobro da postoje više razine koje trebaju kontrolirati ovakve natječaje koje u praksi moderiraju razni lokalni šerifi, a to su županija Dubrovačko-neretvanska koja na navedeni natječaj kad se Odluka usvoji treba dati mišljenje koje nije obvezujuće, a koje može biti pozitivno ili negativno, i Ministarstvo poljoprivrede čija je suglasnost na navedenu Odluku obvezujuća, jer bez suglasnosti Ministarstva poljoprivrede navedena Odluka ne može stupiti na snagu.

Naravno, gradonačelnik Krstičević u tome ne vidi ništa sporno ipak se njegova cjelokupna politička agenda temelji na pravednosti što voli stalno isticati, ipak je on moderni čegevara, a samim time se njegova pravednost ne može preispitivati.

Sa tvrtkom Vajt d.o.o. (PR guru, Jerko Trogrlić) Grad Ploče je u 2022. sklopio ugovor o pružanju PR usluga (kodnog naziva „Provedba aktivnosti za promidžbu i vidljivost projekata Grada Ploča“) u vrijednosti 68.750 kn za razdoblje od 3 mjeseca, a za cijelu 2023. sa istom tvrtkom za istu vrstu usluga u vrijednosti 29.887 eura (225.183 kn), ipak se bliže izbori vidljivost treba platiti, koliko god da koštalo, ne plaća ih iz vlastitog džepa.

Na kraju mu mogu samo poručiti da mu nikakve PR usluge koje papreno plaća iz proračuna Grada Ploča, a ne iz blagajne vlastite stranke, neće pomoći da se prodaje za nešto, što nikad nije bio, ni pravedan, ni pošten, ni principijelan, već jedan od većih prodavača magle na hrvatskoj političkoj sceni.

Mijo Šuman

* Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Ploče Online

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni