Politika i gospodarstvo

Marija Vučković pomoćnica ministra regionalnog razvoja

marija vučković by dubrovacki.hr

Marija Vučković pomoćnica ministra¸zamjenica župana Marija Vučković, neslužbeno doznajemo, na 4. sjednici Vlade RH imenovana je pomoćnicom ministra regionalnog razvoja i europskih fondova Tomislava Tolušića, te bi u narednom razdoblju trebala voditi Upravu za regionalni razvoj ovog ministarstva.

Nova pomoćnica ministra regionalnog razvoja i europskih fondova završila je Ekonomski fakultet i Poslijediplomski znanstveni studij, smjer međunarodna ekonomija u Zagrebu. Karijeru je započela u Luci Ploče i društvu Luka Ploče Trgovina u kojem je do 2009. godine obavljala poslove komercijalno-financijskog rukovoditelja, te radila na investicijskim studijama za nove terminale u luci Ploče. Kratko vrijeme radila je kao savjetnica u Upravi za međunarodnu gospodarsku suradnju Ministarstva vanjskih poslova, a od 2009. godine, slijedom rezultata na lokalnim izborima, obnaša dužnost zamjenice Župana Nikole Dobroslavića.

Vučković je autorica nekoliko znanstvenih i stručnih radova u području međunarodnih i korporativnih financija. Tijekom svog rada stekla je licencu ovlaštenog investicijskog savjetnika, a izabrana je i u zvanje predavača u sustavu stručnog visokog obrazovanja.


Već nekoliko godina volonterski predaje na stručnom studiju Financijski menadžment kolegije Počela ekonomije i Međunarodne financije, članica je Vijeća za stručni studij Financijski menadžment Sveučilišta u Dubrovniku, te suradnica na izradi elaborata novog diplomskog studija u Pločama, na kojem bi trebala nositi kolegij Programi i fondovi EU.

Članica je zajedničkih nadzornih odbora u nekoliko programa međunarodne teritorijalne suradnje i OP-a Razvoj ljudskih potencijala koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, te suradnica u pripremi i provedbi niza projekata Dubrovačko-neretvanske županije koji su zadobili potporu iz Europske Unije, od kojih ćemo spomenuti: pilot investicije u lučkim područjima DNŽ, Centar za selektivne oblike turizma u Pločama, Pomoćnici u nastavi, Plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija s glavnim planom prometa DNŽ itd. Također, aktivan je član tima zaduženog za kompletiranje tehničke i poslovne dokumentacije za prijavu projekata izgradnje i rekonstrukcije školske infrastrukture i mreže poduzetničkih inkubatora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Politički je aktivna 10-tak godina, potpredsjednica je Gradskog odbora HDZ-a Ploče, županijska predsjednica Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski i članica nacionalnog predsjedništva Zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski. Članica je HDZ-ovog odbora za regionalni razvoj, te je bila u suradnica u pripremi izbornog programa Domoljubne koalicije.

Marija Vučković bi, unutar Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova, trebala raditi na poslovima politike, zakonskog i strateškog okvira regionalnog razvoja, kreiranju i provedbi poticajnih mjera, programima urbanog razvoja, međunarodne teritorijalne suradnje, poslovima pripreme, provedbe i praćenja lokalnih i regionalnih razvojnih projekata.

Ante Šunjić
dubrovacki.hr