Politika i gospodarstvo

Mandarine upale na EU listu potpora zbog ruskog embarga

Na sastanku Radne skupine za voće i povrće Europske komisije razmatran je prijedlog nove Uredbe o interventnim mjerama u sektoru voća i povrća, a vezano za zabranu izvoza u Rusku Federaciju. Prema prijedlogu Komisije, a na intervenciju zemalja proizvođača, u prijedlog nove Uredbe uvrštene će biti i mandarine.

Ministar Tihomir Jakovina je na sjednici Vijeća ministara poljoprivrede EU, koja je održana 5. rujna 2014. godine na kojoj se raspravljalo o ruskoj zabrani uvoza poljoprivrednih proizvoda iz EU, skrenuo pažnju na problem izvoza hrvatskog voća (jabuka i mandarina) u Rusiju. Izaslanstvo RH tada je pozdravilo mjere koje je poduzela Europska komisija i ocijenilo da idu u dobrom smjeru, ali je iznijelo stajalište kako ih je potrebno doraditi te tako osigurati jednaku razina potpore za sve pogođene proizvođače u zemljama članicama. Zatraženo je da se proširi obuhvat proizvoda za koje će se odobriti potpora te uključe agrumi u okvir interventnih mjera.

„Drago nam je što je Europska komisija uvažila naš zahtjev te će uvrstiti agrume u prijedlog Uredbe. Na ovaj način ćemo omogućiti našim proizvođačima da smanje štete koje su nastale zbog zabrane izvoza u Rusku Federaciju. Osim mjera intervencije za koju smo se izborili, preporučili smo našim proizvođačima voća i povrća da se maksimalno pokušaju angažirati u traženju plasmana na druga tržišta Europske unije i u treće zemlje.“, izjavio je ministar Tihomir Jakovina.


Proizvodnja mandarina u 2012. godini u Hrvatskoj je iznosila 51.080 tona dok je u 2013. godini iznosila 40.317 tona. Od toga je u 2013. godini u Rusiju izvezeno 3.307 tona u vrijednosti od 1.529.996 EUR-a. Na nivou Europske unije, ukupna proizvodnja agruma iznosila je u 2013. godini 8.617.000 tona od čega je izvezeno 9% što iznosi 779.000 tona, a u Rusiju je izvezeno 152.000 tona ili 19% ukupnog izvezenih agruma.

Europska unija je za sektor voća i povrća predvidjela 3 mjere: Mjera povlačenja s tržišta, Mjera zelena berba i Mjera neubiranje plodova.

dubrovacki.hr
Fotograf: Denis Jerković/CROPIX