Politika

LPE Petrovu: Zastrašujete javnost, a ne poznajete tematiku

Priopćenje Luka Ploče Energije vezano za izjave Bože Petrova prenosimo u cijelosti:

Smatramo se obveznim reagirati na priopćenje koje je gradonačelnik Metkovića gospodin Božo Petrov uputio medijima vezano uz projekt gradnje termoelektrane u Pločama, tim više što nam je, kao i gosp. Petrovu, zaštita zdravlja, okoliša i imovine visoko na ljestvici prioriteta pri realizaciji ovog projekta, kao i pravovremeno informiranje javnosti.

Također, smatramo se obaveznim podsjetiti kako su zahtjevi za očuvanje kvaliteta okoliša Europske unije i Republike Hrvatske danas takvi, da se ni u jednome slučaju ne dopušta pojava prekomjernih utjecaja na okoliš što uključuje i mjere za zaštitu zdravlja i privatnog vlasništva. Stoga se „kisele kiše“ ili prekomjerna ispuštanja tvari u zrak danas ne dopuštaju. Kod postojećih termoelektrana to nadziru nadležne službe sa sistemima monitoringa ispusta (emisija) i kvalitete okoliša (imisija) i Europska komisija preko integralnog Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćivača E-PRTR.


Isto tako, česti su slučajevi da se protivnci izgradnje novih termoenergtskih objekata pozivaju na studije i dokumente koji govore o učincima starih termoenergetskih objekata u kojima je korištena zastarjela tehnologija ili su granične vrijednosti koje se uzimaju za primjere bile daleko veće od onih dopuštenih današnjim propisima.

Ovim putem htjeli bi upoznati javnost da je, kako bi se procijenio mogući utjecaj termoelektrane ili nekog drugog industrijskog objekta potreban cijeli niz istražnih predradnji koje, tek kada se sve zasebno, kao i kumulativno razmotre, mogu dati odgovore o mogućim utjecajima. Budući da takva istraživanja na širem području Ploča još nisu napravljena, smatramo neprimjerenim i nestručnim iznošenje podataka o konkretnim učincima i posljedicama rada termoenergetskog objekta na području grada Ploča.

Gospodin Petrov, pozivajući se na “službene dokumente”, kaže: “Sve ovo skoro pa šutke prolazi u gotovo svim ostalim lokalnim samoupravama (osim Graca i Trpnja). Nema jasnog i glasnog stava. Pa ako i nisu dosad bili upoznati, sad znaju. Ako mi i ne vjeruju, neka sami sad traže na uvid službene dokumente, ali neka više ne stoje sa strane.”

Nikakva odluka nije donesena, za odluku su potrebne studije

Bilo bio dobro da gospodin Petrov, kada već nudi službene dokumente, iste te dokumente kojima je procijenjen mogući utjecaj na zrak TE Ploče ponudi i nama. Da bi takav dokument bio vjerodostojan, morao bi sadržavati modeliranja širenja onečišćenja u zrak koje je nastalo na temelju minimalno sljedećih ulaznih podataka: 1) sadašnjeg stanja kvalitete zraka, koje se mora mjeriti minimalno godinu u okruženju Ploča (trenutačno takvi podaci ne postoje), 2) konfiguracije terena oko Ploča, u dosta širokom radijusu, 3) tehnologije koja se planira koristiti u budućoj TE, 4) tehnike koja bi se koristila za smanjenje onečišćenja, 5) analize ugljena koji će se koristiti, 5) niza meteoroloških parametara…

Dakle, ovo je minimalan obuhvat podataka koje bi jedan takav službeni dokument trebao sadržavati. Zastrašivanje javnosti ovakvim paušalnim i površnim izjavama samo govori o nepoznavanju tematike ili skrivenom interesu.

Što vrijedi za Metković ne vrijedi za Ploče

Studije iz kojih bi se mogli donositi konkretni zaključci nisu napravljene i u njihovu izradu tek treba ići. Gospodin Petrov jako dobro zna kako ide taj postupak jer ni Grad Metković nije javnosti podastro službene dokumente i podatke iako je donio odluku da uputi zahtjev za izmjenu Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, a sve s ciljem gradnje termoelektrane na plin. Tom prigodom, prije nepunih pet mjeseci, gradonačelnik Božo Petrov je vezano uz izgradnju TE na području Metkovića rekao:

“Smatramo da je za razvojnu strategiju grada Metkovića izuzetno bitno prilagoditi se suvremenim trendovima. Ako želimo jačati naše gospodarstvo i poljoprivredu, a imamo mogućnost za to, smatramo da je opcija energetske plinske elektrane izrazito bitna. Ukoliko se izgradi navedena plinska elektrana, a potencijalni investitori zaista postoje, i to samo s pola kapaciteta, Grad Metković bi kroz komunalnu naknadu godišnje dobivao gotovo cijeli sadašnji godišnji prihod grada, skoro 15 milijuna kuna.

Plinska elektrana ne zagađuje okoliš, ona definitivno prolazi studiju okoliša, te je barem milijun puta bolje rješenje od elektrane koju žele napraviti u Pločama, vjerojatno na ugljen.”

Pri tom nikakvi službeni podaci i mjerenja vezani uz TE na plin nisu izneseni! Naravno da nisu ni mogli biti jer odgovore na ta pitanja daje studija utjecaja na okoliš, koja još uvijek nije napravljena. Usprkos tome, gradonačelnik Petrov zna njene rezultate.

Kod pritiska na druge načelnike i gradonačelnike od kojih traži da se već u ovoj fazi, bez relevantnih podataka koji govore o utjecaju na okoliš, jasno izjasne o projektu TE Ploče, ponovno se vide dvostruka mjerila. Naime, kod “svog” projekta, za kojega se pohvalio da “već postoje investitori”, nije smatrao potrebnim konzultirati se niti tražiti mišljenje kolega iz okolnih mjesta i gradova.

Studija u više faza uključuje javnost, a svi rezultati moraju biti javno prezentirani. U vrijeme interneta, slobodnog i dostupnog informiranja nema tajni, ali ima mnogo podvala i nestručnosti. Dopustimo struci da odradi svoj dio posla, a onda diskutirajmo o rezultatima. To je razina rasprave koju očekujemo od jednog doktora i gradonačelnika, a pri tom ga molimo da ostane dosljedan i ne traži ono što nije tražio kad je projekt gradnje termoelektrane u Metkoviću bio u pitanju.

Luka Ploče Energija d.o.o

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni