Politika i gospodarstvo

Ispravak krivo interpretiranih navoda na posljednjoj sjednici GV Grada Ploča vezanih za JU IZVOR Ploče

Priopćenje iz javne ustanove Izvor prenosimo u cijelosti:

 

Nakon preslušavanja snimke posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča na RPP-u dužan sam ispraviti par krivo interpretiranih navoda koji bi mogli dovesti u zabludu cijenjene vijećnike kao i svekoliko zainteresirano pučanstvo o financijskom stanju JU IZVOR Ploče. Prije svega držim da su kod točke 5.dnevnog reda (Izvješće o analizi poslovanja i ključnih pokazatelja Grada Ploča, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Ploča za razdoblje 01.01.2016.do 31.05.2017.) vijećnicima trebali biti dostavljeni kompletni nalazi analize poslovanja, a ne samo sažetak iz kojeg nije bilo moguće iščitati pravo stanje, te da su svakako trebali biti pozvani i direktori i ravnatelji društava i ustanova koji su bili predmet analize. Ovako je to izgledalo po onoj staroj „kadija te tuži, kadija ti sudi“.


-Navod da bi IZVOR da je registriran kao trgovačko društvo, a ne ustanova, mogao vršiti i druge djelatnosti te tako ostvarivati dodatne prihode je pogrešan. Temaljem Zakona o vodama isporučitelji vodnih usluga u RH, bili oni ustanove ili trgovačka društva, ne mogu biti registrirani za bavljenje bilo koje djelatnosti, osim isporuke vode, odvodnje i izvođenje priključaka, te ukoliko imaju licenciran laboratorij ispitivanjem vode,

-navod da IZVOR u kontinuitetu posluje sa manjkom od 4 miliona kuna i da se to „rola“, pri čemu se vjerovatno misli na financijski gubitak u periodu od 2007-2009 od cca. 4,2 mil.kuna. Taj gubitak je 2012. Odlukom UV pokriven iz rezervi ustanove i ni na koji način ne uječe niti opterećuje financije ustanove,

-navod o nenaplativin potraživanjima od 4,6 mil. kuna, pri čemu se vjerovatno misli na potarživanja starija od godinu dana. Od toga iznosa treba oduzeti potraživanja od gospodarstva u iznosu 1,6 mil.kuna jer za njih zastara nastupa nakon tri godine, čime dolazimo do iznosa od 3 mil.kuna. Od tih 3 mil.kuna velika većina je pravovremeno utužena, te samim tim ova potraživanja nisu nenaplativa, već trenutno nenaplaćena,

-navod da kratkoročne obaveze iznose 30 mil.kuna je netočan i iznose oko 7 mil.kuna, a veći dio se odnosi na dugovanja temeljem naknade za razvoj prije 2010.godine, te se za njih primjenjuje opći rok zastare,

-ustanova trenutno upošljava 52 djelatnika, a kad sam stupio na dužnost ravnatelja 2010.godine bilo nas je 59.

-ustanova nema niti jedne kune zaduženja po osnovi kredita, leasinga, pozajmice i sl.,protiv ustanove se ne vodi ni jedan sudski spor.

S poštovanjem,

ravnatelj JU IZVOR Ploče

Đino Zmijarević