Politika

Gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić s predsjednikom udruge „Građani za grad Ploče“

Jutros je u svom uredu gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić primio predsjednika udruge „Građani za grad Ploče“ Ivicu Popovca. Popovac je gradonačelnika obavijestio o održanom sastanku udruge i donešenim zaključkom, opširnije opisanom u zahtjevu kojega je uručio gradonačelniku.


Gradonačelnik Vejić će uputiti upit i zatražiti očitovanje od svih nadležnih institucija, Vlade RH i resornih ministarstava o ukazanim navedenim nepravilnostima tijekom postupka. Poništavanje lokacijske dozvole i poništavanje potvrde glavnog projekta nije u ovlastima gradonačelnika, ali gradonačelnik Vejić će svakako napraviti i poduzeti sve mjere kojima bi se uvažila volja građana.
Što se tiče proceduralnog dijela, gradonačelnik Vejić je podsjetio na upit kojeg je u ime Grada Ploča podnio Ministarstvu uprave RH (06.kolovoza 2010. Klasa:014-02/10-01/01, Urbroj:2165-03-10-2) nakon sakupljenih potpisa, a poradi roka za donošenje odluke o raspisivanju lokalnog referenduma.
Ministarstvo uprave RH odgovara 06.rujna 2010. dopisom (Klasa:023-01/10-01/261, Urbroj:515-02-03-01/3-10-2) u kojem kažu da udruga Građani za Grad Ploče traže od Gradskog Vijeća Grada Ploča raspisivanje referenduma u svezi pitanja koje spada dijelom i u djelokrug županije, s obzirom da se traži i izmjena Prostornog plana DNŽ.
Nadalje upozoravaju Grad Ploče da odlučivanje o izmjeni Prostornog Plana DNŽ nije u nadležnosti Gradskog vijeća Grada Ploča, te da Gradsko vijeće Grada Ploča ne bi bilo ovlašteno raspisati lokalni referendum glede pitanja koje ne spada u njegov djelokrug rada.
Ministarstvo je u više navrata tvrdilo da proizlazi da je stav udruge Građani za Grad Ploče da bi se navedeni lokalni referendum trebao raspisati za područje Mjesnog odbora Ploče, a kako zakonska regulativa nalaže, lokalni referendum raspisuje se za područje jedinice lokalne, odnosno područne samouprave, a ne za područje pojedinog mjesnog odbora.

U prilogu dostavljamo dopis Ministarstva uprave RH u kojem su navedene činjenice iznešene:

ministarstvo uprave

Ured Gradonačelnika

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni