Politika i gospodarstvo

Grad Ploče reagirao na članak Megamedie: Posljednji u nizu nepotpisanih tekstova u kojima se iznose neistine

Grad Ploče je na svojim službenim stranicama objavio da je uputio zahtjev za ispravak netočne informacije objavljene na portalu Megamedia (SKANDAL U PLOČAMA Na listi za POS stanove našli se vlasnici brojnih nekretnina, ali i mnogi drugi…)

Tekst zahtjeva koji je uputio Grad Ploče portalu Megamedia.

Poštovani sugrađani,

u cilju pravovremenog, ispravnog i transparentnog informiranja javnosti Grad Ploče obavještava zainteresiranu javnost kako je Grad Ploče uputio zahtjev za ispravak netočne informacije objavljene na „Regionalnom portalu Megamedia“ dana 2. rujna 2020. godine, a vezane uz objavljivanje prijedloga Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS.


Obzirom da nepotpisani članak objavljen na spomenutom portalu sadrži niz netočnih informacija opetovano ističemo zakonske odredbe temeljem kojih je natječaj proveden.

Sukladno odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koji je na snazi, pravo na kupnju stana uz obročnu otplatu imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno imaju neodgovarajući stan.

Slijedom navedenoga, na prijedlogu Liste su sve osobe koje su se na natječaj prijavile, njih ukupno 139 (jedna osoba je izvršila prijavu i potom se povukla iz natječaja, te zbog toga razloga nije navedena na listi), pa se osobe navedene na prijedlogu Liste reda prvenstva tamo nisu našle odlukom Povjerenstva za utvrđivanje reda prvenstva, nego su tamo isključivo kao posljedica okolnosti da su se prijavile na natječaj.

Dijelovi zahtjeva kojeg je Grad Ploče uputio portalu Megamedia.

Prethodno ističemo u cilju ispravljanja netočne informacije da na istom prijedlogu Liste reda prvenstva nema mnogih mladih ljudi koji su zasnovali obitelj i stanuju u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljima, a željeli su kupiti POS-ov stan. Ukratko, svi koji su se prijavili uvršteni su na Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS.

Važno je naglasiti da su svi sudionici natječaja koji su ostvarili 150/200 bodova dostavili izjave pod kaznenom i materijalnom odgovornošću u kojima iznose da u vlasništvu nemaju stan ili kuću, dok su oni koji imaju 130/200 bodova dostavili Izjave u kojima navode da nemaju odgovarajući stan/kuću, odnosno nemaju prostor za život koji je opremljen infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m2.

Osim navedenoga, Povjerenstvo je, iako to nije bilo dužno napraviti, izvršilo dodatnu provjeru upisa prava vlasništva nad nekretninama kod Zemljišnoknjižnog odjela Ploče Općinskog suda u Metkoviću, i to za katastarske općine na području Općinskog suda u Metkoviću, u odnosu na prijavljene osobe i njihove bračne i izvanbračne partnere, kao dodatnu mjeru opreza pored dokumentacije koja je priložena od strane sudionika natječaja.

Na temelju dobivenih podataka utvrđeno je da niti jedna od osoba prijavljenih na natječaj u Zemljišnoj knjizi nije upisana kao vlasnik odgovarajućeg stambenog prostora – stana ili kuće.

Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva će i dalje provoditi provjere putem svih za to nadležnih institucija, razmotriti zaprimljene prigovore te predložiti konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS.

Zaključno, Grad Ploče unutar svojih mogućnosti učiniti će sve kako bi konačna Lista reda prvenstva bila pravedna, broj stanova koji će se graditi što veći, a cijena kvadrata što povoljnija.