Politika

Grad Ploče poziva vlasnike da aktivno sudjeluju tijekom katastarske izmjere

Grad Ploče je 22. srpnja 2019. godine sklopio Ugovor u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada.

Predmetna katastarska izmjera obuhvatiti će dio k.o. Baćina i Plina odnosno naselja Peračko Blato, Šarić Struga i Banja.

Ovim putem Vas pozivamo da aktivno sudjelujete tijekom katastarske izmjere, te Vas molimo da najkasnije do 14. listopada 2019. godine označite granice zemljišta na kojem imate pravo vlasništva ili druga prava.


Na sljedećoj poveznici možete preuzeti obavijesti Izvođača radova – Geodetskog zavoda d.d. Split, o predmetnoj katastarskoj izmjeri kao i upute za pravilno obilježavanje međa i drugih granica parcela.

Podsjetimo, ugovorene su geodetsko katastarske usluge za dijelove katastarskih općina Baćina i  Plina  budućih  k.o. Peračko Blato (137 ha) te  k.o. Banja i k.o. Šarić Struga (207 ha).

Realizacija ovog projekta od velike je važnosti za mještane Grada Ploča, posebice naselja Peračko Blato, Šarić Struga i Banja budući će se katastarskom izmjerom i usklađenjem zemljišnoknjižnog stanja pojednostaviti procedura upisa nekretnina u zemljišne knjige i uskladiti podaci o prostoru u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama.

Grad Ploče

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni