Politika

Grad Ploče Ministarstvu Uprave: Nezadovoljni smo Vašim osporavanjem Deklaracije!

ploce

Donosimo očitovanje predsjednika Gradskog vijeća Grada Ploča, Davora Mihaljevića vezano za raspisivanje lokalnog referenduma o gradnji TE na ugljen u Pločama.


Očitovanje prenosimo u cijelosti.

 

Poštovani pomoćniče ministra, gdine Milošević,

na temelju Vašeg dopisa od 27. listopada 2014 (KLASA: 023-01/14-011401 URBROJ: 515- 02-02-01/)-14-02), u kojem ste utvrdi1i da se predmetnom Deklaracijom Gradsko vijeće Ploča protivi izgradnji termoelektrane u Pločama, te da će isto koristiti sva pravna sredstva kako bi se osporilo planiranje termoelektrane, u prilogu Vam donosimo traženu dokumentaciju i očitovanje.

Nadalje, izražavamo svoje nezadovoljstvo Vašim osporavanjem točaka Deklaracije, odnosno konstatacijom kako predstavnička tijela lokalne i područne samouprave nemaju pravo donositi odiuke o navedenoj temi.

Naprotiv, mišljenja smo kako bi bilo sasvim logično da tijela jedinica lokalne i područne samouprave imaju pravo i obvezu raspravljati o svim važnim temama za život svojih gradana, između ostalog, i o potencijalnoj izgradnji TE na ugljen u Pločama, posebice s obzirom na činjenicu da ista nije samo energetski objekt, već se referira i na mnoge druge aspekte društvenog života grada Ploča.

Vezano za Vašu konstataciju da ova tema ne spada u samoupravni djelokrug, suk1adno članku 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), kojeg navodite, napominjemo da je jedinica lokalne samouprave, između ostaloga, odgovorna i za prostorno i urbanističko planiranje, brigu o djeci, zaštiti i unapređenju okoliša.

Potencijalna izgradnja jednog takvog objekta kao što je TE na ugljen, smatramo da se dira svih spomenutih komponenti i da je u samoupravnom djelokrugu jedinica lokalne i područne samouprave, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi na koji se pozivate.

Podsjećamo vas i na tekst Europske povelje o lokalnoj samoupravi, čija je potpisnica i RH, a kao međunarodni sporazum ima snagu veću od zakona:
“Pravo građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima jedno je od demokratskih načela koja su zajednička svim državama članicama Vijeća Europe;
Ostvarivanje tog prava moguće je najneposrednije na lokalnoj razini;
Obrana i snaženje lokalne samouprave u različitim europskim zemljama važan je doprinos izgradnji Europe;
Pretpostavlja se postojanje lokalnih jedinica kojima je omogućeno da imaju demokratski oblikovana odlučujuća tijela i da se koriste širokim stupnjem samouprave;
Lokalne jedinice će se, koliko je to moguće, pravovremeno, na odgovarajući način, pitati mišljenje u postupku pripremanja i donošenja odluka koje ih se neposredno tiču.

Mi kao gradska vlast, ne prihvaćamo tezu da Gradsko vijeće, Županijska skupština i građani Ploča, na ovako važno pitanje koje se referira na njihove živote, nemaju pravo izjašnjavanja.

I na kraju, referendum kao najviši demokratski oblik izražavanja mišljenja i volje građanja, smatramo da vi Vlada RH i Ministarstvo uprave trebali prihvatiti, sukladno suvremenim demokratskim načelima.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Davor Mihaljević,
Predsjednik GV Grada Ploča

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni