Politika i gospodarstvo

GRAD PLOČE: Donosi se nova Odluka o komunalnoj naknadi

Grad Ploče objavio je prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 22. siječnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati na:
e-mail adresu: [email protected]
ili na adresu: Grad Ploča Trg Kralja Tomislava 23, Ploče.