Politika i gospodarstvo

Grad Ploče dobio suglasnost za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

“Sa zadovoljstvom obavještavamo javnost da je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče (dalje: Program)” – podijelio je danas na svom profilu gradonačelnik Ploča Mišo Krstičević.

Naime, dana 10. veljače 2020. godine gradonačelnik Grada Ploča izdao je obavijest o početku javnog uvida u Prijedlog Programa koji je trajao od 11. – 25. veljače 2020. godine i u kojem roku je zaprimljeno ukupno 11 primjedbi/komentara/prijedloga poljoprivrednih subjekata/građana. Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu Gradsko vijeće je na 28. sjednici održanoj 27. svibnja 2020. godine odlučivalo o prigovorima, od kojih su neki bili odbijeni, djelomično ili u cijelosti usvojeni, nakon čega je donesena Odluka o donošenju Programa. Uvjet stupanja na snagu predmetnog Programa bilo je dobivanje mišljenja od Dubrovačko-neretvanske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

“Postupak izrade Programa je bio složen zbog sudjelovanja niza sudionika, ali i nadležnih institucija potrebnih za izradu Programa poput Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji – Služba za imovinsko-pravne poslove,  Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskog centra za razminiranje, koji su u postupku davali svoja očitovanja i uvjerenja. Također, otegotna okolnost bila je nepostojanje zemljišne knjige za k.o. Plina, ali smo u suradnji s nadležnim institucijama poljoprivredne površine u k.o. Plina uključili u Program” – piše na stranicama pločanskog gradonačelnika.


Donošenje Programa na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost je preduvjet jedinicama lokalne samouprave da raspolažu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, stoga u narednom razdoblju slijedi priprema javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.

“Poljoprivreda kao djelatnost, i poljoprivredno zemljište kao najvažniji materijalni resurs za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, upravo u izvanrednim okolnostima pokazuju svoj gospodarski značaj i stoga istom treba pristupiti s posebnom pažnjom. Prilika je ovo da poljoprivredno zemljište koje je dijelom zapušteno i neobrađeno, svi skupa stavimo u punu funkciju, a našim poljoprivrednicima omogućimo bolje i lakše planiranje proizvodnje, pravnu sigurnost, bolje iskorištavanje vanjskih izvora financiranja i na kraju, nadajmo se, stabilnije financijske priljeve” – zaključio je u svojoj objavi gradonačelnik Krstičević.