Politika i gospodarstvo

Grad MORH-u i dalje fakturira komunalnu naknadu

Ploce iz zraka by dubrovacki.hr

Grad Ploče je nastavio fakturirati komunalnu naknadu za objekte na gradskome području koje koristi Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, usprkos zahtjevu MORH-a za prestankom fakturiranja. MORH se pri tome poziva na Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, iz prošle godine, kojim je država oslobođena plaćanja komunalne naknade za objekte u svome vlasništvu. U prilogu zahtjeva priloženo je mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, kao resornoga ministarstva za komunalne djelatnosti, u kojemu stoji da RH-MORH nije obveznik plaćanja komunalne naknade za vojne lokacije i građevine kojima upravlja MORH, od dana stupanja na snagu Zakona o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Tim Zakonom je propisano da je država oslobođena plaćanja ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano, a u Gradu smatraju da je Zakon o komunalnom gospodarstvu posebni zakon kojim je i inače propisana obveza plaćanja komunalne naknade. MORH, odnosno RH nisu odredbama toga Zakona oslobođeni plaćanja komunalne naknade, pa stoga obveza ostaje. S obzirom na različita stajališta Grada Ploča i MORH-a, vjerojatno će konačnu odluku donijeti sud. Podsjetimo, MORH je do sada Gradu godišnje plaćao gotovo 580 tisuća kuna.

Tekst: Ante Šunjić, www.dubrovacki.hr
Foto: www.dubrovacki.hr