Politika

DOMOVINSKI POKRET: „Aglomeracija Ploče“ – mandat od 4 godine je bio prekratak za podijeliti karte!?

Osim „kozmetičkih“ projekata, gradska je uprava u proteklom mandatu imala priliku za značajno unapređenje osnovne infrastrukture i gospodarskog potencijala grada. Jedan od takvih projekata je projekt „Aglomeracija Ploče“ pripremljen u sklopu programa Europskih fondova “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”.
U sklopu Europskih strukturnih i investicijskih fondova osigurana su sredstva za projekt Razvoja vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče. Projekt obuhvaća rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, izgradnju/sanaciju sustava javne odvodnje, te izgradnju mehaničkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna vrijednost projekta je 249.094.410,73 HRK (s PDV-om).
Vrijednost bespovratnih sredstva iz EU Kohezijskog fonda je 137.594.215,63 HRK, ostatak sredstava predviđeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, jedinica lokalne samouprave (oko 67 mil kn), dok bi Grad Ploče sudjelovao sa iznosom od 4,3 mil kn.
Investitor je trgovačko društvo u vlasništvu grada „Izvor d.o.o“., koje provodi javne nabave. Do sada su provedene nabave za nekoliko manjih komponenti projekta; Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorskog ispusta, Informiranje javnosti i vidljivost projekta, Nadzor radova, te Upravljanje projektom. No najveća nabava, ona za „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanaciju dijela vodoopskrbne mreže“, u vrijednosti od oko 144 milijuna kuna bez PDV – a još uvijek nije završena, te realizacija projekta koja je trebala započeti još sredinom 2020. g. još nije započela a i kada će, ne zna se.
U nastavku je ukratko naveden tijek aktivnosti i osnovni podaci u vezi ove nabave:
– Natječaj je objavljen u veljači 2020. g., te su zaprimljene četiri ponude od kojih su dvije ocijenjene valjanima:
Kamgrad d.o.o. u iznosu od cca 176,9 mil kn bez PDV – a
Elektrocentar Petek d.o.o. u iznosu od 167,8 mil kn bez PDV – a.
– Odabrana je skuplja ponuda tvrtke Kamgrad d.o.o.,
– Elektrocentar Petek d.o.o. ulaže žalbu Komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
– Komisija donosi rješenje o poništavanju Odluke grada o odabiru, vraća na ponovno postupanje, te kažnjava naručitelja „Izvor d.o.o.“ sa više od 100.000,00 kn za troškove žalbenog postupka koje treba platiti žalitelju.
– „Izvor Ploče d.o.o.“ se žali Visokom upravnom sudu protiv Rješenja komisije, no Sud ne usvaja žalbu i potvrđuje odluku Komisije
– Nakon revidiranja ocjene ponuda Izvor Ploče d.o.o. ponovno donosi odluku o odabiru istog ponuditelja – Kamgrad d.o.o.
– Elektrocentar Petek d.o.o. ulaže žalbu Komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
– Komisija ne prihvaća žalbu
– Elektrocentar Petek d.o.o. pokreće spor pred Visokim upravnim sudom u Zagrebu
– Čeka se odluka Suda
Postavljamo pitanje zašto je projekt ovolike vrijednosti i važnosti, čija je faza realizacije trebala odavno započeti, zapeo u postupku nabave, uz nepotrebne ogromne troškove žalbenog postupka, te odvjetničkog društva koje je angažirao investitor?
Nakon dva neuspjela pokušaja sazivanja posljednje sjednice gradskog vijeća, gradonačelnik proziva interesnu skupinu koja koči razvoj grada?
Gore opisani primjer i navedene činjenice jasno pokazuju tko “koči” razvoj grada.
Očito da gradskoj vlasti i gradonačelniku nije bilo dovoljno četiri godine mandata da podijeli sve karte, posebno one bitne i opravdano se u ime građana Ploča pitamo tko je u toj prozvanoj „skupini“ i jesu li i oni sami dio iste interesne skupine koju spominju i prozivaju.
Domovinski pokret, kao i svi građani Ploča bi, vjerujemo, voljeli da se prestane baratati floskulama o „interesnim skupinama“ i da svi koji posjeduju informacije o njima i njihovim radnjama izađu javno pred nas i pokažu one koji koče razvoj ovog grada.
Tu je i taj nesretni Zakon o javnoj nabavi koji uvjetuje dugotrajnu, kompliciranu i mukotrpnu proceduru, posebno kada se posao od 170 milijuna kuna pokušava uporno dodijeliti evidentno nepovoljnijem i lošijem ponuditelju. Stoji li netko iza tog pokušaja ili smo mi samo oprezni glas naroda?
Nije valjda da kroz ove 4 godine proteklog mandata nitko od vijećnika i svih koji vladaju ovim gradom ništa nije čuo niti vidio, a gradonačelnik zna da postoje i proziva „interesne skupine“.
O čemu se tu radi(lo), ostaje nam vidjeti kroz narednih mjesec dana izborne kampanje i posljednjih 30 dana do kraja mandata gradske vlasti.
Hoće li biti dovoljno da se namire svi oni koji su strpljivo čekali iz „interesnih skupina“ ili će ipak netko imati hrabrosti za progovoriti?
Josip Vučković
dopredsjednik Domovinskog pokreta Ploče

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni