Pokusi iz fizike

Pokusi iz fizike: Galvanski članak

Povodom odlaska prof. Martina Lukanovića u zasluženu mirovinu, a sa željom da se za buduće generacije sačuva dio radova koji su u proteklih 15-ak godina objavljivani, s ponosom predstavljamo treći u velikom nizu praktičnih pokusa.

Nadamo se da ćemo radovima, koje ćemo objavljivati svakog tjedna, uspjeti sadašnjim i budućim učenicima i studentima probuditi interes za fiziku – temeljnu prirodnu znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i međudjelovanjem!

 


Pokus br. 3: GALVANSKI ČLANAK

Prvo galvanometar spojimo s zicama na dva čelična čavla koja zabijemo u grejp s dvije strane, tj. na dva različita pola. Galvanometar ne pokazuje otklon.
Kada jedan čelični čavao zamijenimo bakrenim, galvanometar će pokazivati otklon u jednu stranu, znači pojavit će se napon. Kada nakon toga zamijenimo polove, tj. okrenemo čelični i bakreni čavao, galvanometar će pokazivati otklon u drugu stranu. U slučaju da čavle malo izvučemo iz grejpa, galvanometar će pokazivati manji otklon, a u slučaju da čavle uvučemo do kraja, galvanometar će pokazivati veći otklon.

Pribor: Grejp, galvanometar, žice za spajanje, dva čelična čavla, jedan bakreni čavao.

Pokus pripremio: Marko Matić
Mentor: prof. Martin Lukanović