Regija

Vjetropark na Rujnici? – Početak stvaranja “Zelene općine”?

Sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja, te u skladu sa smjernicama strateških planova Općine Kula Norinska, već duže Općina Kula Norinska potiče aktivnosti vezane za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) s ciljem razvoja gospodarstva na svom području. S tim u vezi održana je i 1. sjednica Savjetodavnog stručnog Povjerenstva u postupku procjene utjecaja na […]