Slobodna Dalmacija

Obnova telegrafsko-telefonskoga saobraćaja u dubrovačkome okrugu

DUBROVNIK, 18. I. – Odmah nakon oslobođenja Sekcija za uzdržavanje telegrafsko-telefonskoga saobraćaja pristupila je obnavljanju uništene telefonske mreže u dubrovačkome okrugu. Područje ove sekcije proteže se do Boke Kotorske, Crgorca i Bileće. Kroz ova dva mjeseca po prilici uspostavljen je telefonski vod između Dubrovnika i Hercegnovoga, dva voda od Dubrovnika do Cavtata i Grude, te […]