Aktualno

Danas je Svjetski dan zdravlja!

Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. To je najpoznatija i najraširenija definicija zdravlja, koju je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) opisala 1948. godine. Zadovoljstvo najvećom mogućom razinom zdravlja je jedno od temeljnih ljudskih prava bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje, socijalno i ekonomsko stanje pojedinca. […]