Grad i okolica

Udruga Radost i magistra psihologije Milka Ramić sklopili ugovor o suradnji

Zbog nedostatka usluga i povećane potrebe za pružanje psihosocijalne podrške koju udruga provodi u sklopu svojih radnih aktivnosti za 80 korisnika i njihovih obitelji Udruga Radost i magistra psihologije Ramić Milka direktorica SAUDADE DOO sklopili su ugovor o suradnji. Ovom suradnjom će se osigurati multidisciplinarni pristup u radu sa korisnicima (djeca s teškoćama u razvoju, […]