Politika

Kako će plan razvoja prometa utjecati na okoliš

Rasprava o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš (SPUO) Glavnog plana razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija održana je 18. ožujka 2016., u svrhu određivanja sadržaja i razine obuhvata podataka Strateške studije. Riječ je o postupku kojim se ocjenjuju mogući utjecaji planova i programa te njihovih alternativa na okoliš, predlažu mjere za suzbijanje negativnih utjecaja, kao […]