Aktualno

‘Preplatili smo kamate, a sada nas žele izigrati’: korisnici POS kredita godinama su plaćali veće rate nego što su trebali

Točno je da je u nekim ugovorima o POS kreditu klauzula o promjenjivosti kamate nespretno sročena i nedorečena na način da dopušta različite interpretacije o tome koliko je kamatnu stopu i kada trebalo sniziti nakon spuštanja šestomjesečnog EURIBOR-a koji se koristio kao referentna vrijednost. Klijentima koji su istaknuli prigovor Banka je ponudila značajno nižu kamatu, […]