Politika

KAMP UŠĆE: Donešen Urbanistički plan uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene

  • 16. ožujka 2022.
  • 0 Comments

Na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj ovaj tjedan većinom glasova vijećnika donešen je Urbanistički plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene Ušće T3 u Pločama. Grad Ploče je u prosincu 2017. godine pokrenuo postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene Ušće T3 u Pločama. Na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 15. prosinca 2017. […]

Politika

Usvojene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča

  • 31. prosinca 2021.
  • 0 Comments

Jučer su na sjednici Gradskog vijeća usvojene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča, krovnog dokumenta prostornog uređenja na razini jedinice lokalne samouprave. U postupku izmjena i dopuna izvršena je značajnija revizija izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u vidu korekcija razgraničenja te obveza izrade detaljnije dokumentacije, što se odnosi prvenstveno na poslovne zone Vranjak. […]

Politika

Poziv građanima na javnu raspravu o prostornom uređenju Ploča

Vjerujemo kako smo svi pomalo umorni od sveprisutnih tumačenja rezultata nedavnih parlamentarnih izbora. Nekako u sjeni spomenutih aktualnosti i neobjašnjive ravnodušnosti događa se i objava JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PLOČA (dalje PPU GP). Konkretno, uz postojeće potencijale trebamo napraviti radikalan zaokret prema turizmu, poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu […]