Grad i okolica

Obavijest o obustavi prometa kroz naselje Komin

Temeljem suglasnosti Županijke uprave za ceste ,Klasa:340-03/14-03/81;Urbroj:2117/1-12-04-14/3-1 od 14.10.2014. godine za izvođenje radova izgradnje crpne postaje za oborinsku odvodnju u trupu županijske ceste Ž6217 u naselju Komin u km 5+050,00 doći će do obustave prometa kroz naselje Komin. Prema izdanoj suglasnosti radnje i aktivnosti na javnoj cesti će se odvijati od 20.10.2014. – 31.10.2014. godine. […]