Politika

Gotova nova katastarska izmjera za k.o. Ploče, temelj rješavanja imovinsko-pravnih odnosa – izvršena svečana primopredaja

Gotova je nova katastarska izmjera za k.o. Ploče, inače preduvjet rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Završetkom ovog vrlo vrijednog projekta Grada Ploča, nesmetano će se moći aplicirati kako na nacionalne, tako i na EU fondove. Izrada katastra nekretnina pretpostavka je normalnog pravnog prometa, olakšanje upraviteljima i vlasnicima stanova te obiteljskih objekata u smislu kvalitetnog i najjeftinijeg načina […]