Regija

Bilo bi opasno kada bismo pojeli 11 kg mandarina s pesticidom

Potrošače zabrinjava svakodnevno povlačenje voća i povrća zbog pesticida. Posljednjih tjedana u fokusu su mandarine zbog pronađenih ostataka insekticida klorpirifosa, koji je već tri godine zabranjen u EU. Inspekcije su analizom utvrdile da je za sada zabranjena aktivna tvar pronađena samo kod jednog od 15 proizvođača, a te mandarine su uništene. Index je nedavno razgovarao […]