ploce Politika

Prvi koraci za marinu u Pločama odrađeni

Prijava Grada Ploča za sufinanciranje projekta na pomorskom dobru ocijenjena uspješnom, ostvarili iznos za projektnu dokumentaciju Grad Ploče poslao je prijavu na natječaj za sufinanciranje projekta na pomorskom dobru iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije. Prijava je ocijenjena uspješnom, a konkretno, ovim je odobrena izrada Idejnog rješenja marine u Pločama, za koju je Gradu Pločama Dubrovačko-neretvanska županija […]