GRAD PLOČE: Donosi se nova Odluka o komunalnoj naknadi

  • 18. siječnja 2019.
  • 0 Comments

Grad Ploče objavio je prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici. Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu […]

Ploče by index.hr Politika

Grad Ploče MORH-u prisilno naplatio 97 tisuća kuna

Grad Ploče naplatio je prisilnim putem, ovrhom, od Ministarstva obrane Republike Hrvatske iznos od 97 tisuća kuna. Riječ je o zaduženju za komunalnu naknadu za razdoblje od dva mjeseca, travanj i svibanj 2014. godine. MORH je podnio žalbu na prvo rješenje, ali, kako smo informirani, sa zakašnjenjem. MORH je do prije nekoliko mjeseci uredno plaćao […]

Ploce iz zraka by dubrovacki.hr Politika

Grad MORH-u i dalje fakturira komunalnu naknadu

Grad Ploče je nastavio fakturirati komunalnu naknadu za objekte na gradskome području koje koristi Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, usprkos zahtjevu MORH-a za prestankom fakturiranja. MORH se pri tome poziva na Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, iz prošle godine, kojim je država oslobođena plaćanja komunalne naknade za objekte u svome vlasništvu. U […]