Kultura

Pločani kao koautori prvog udžbenika za kontrabas u Sloveniji

U dvorani Glazbene škole u Kranju 14. lipnja 2019. izdavačka kuća Bogataj predstavila je novu knjigu – prvi udžbenik za kontrabas u Sloveniji koji je dobio odobrenje Zavoda za školstvo Slovenije. Autor knjige je Sara Marinović, profesorica kontrabasa zaposlena u tri slovenske glazbene škole. Dvoje pločana, osnivači KD Festival, također su radili na udžbeniku – […]