Grad i okolica

Rezultati sedmog ispitivanja kakvoće mora na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je sedmo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 8. do 19. kolovoza 2023. godine. Uzorci mora na 120 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).More je na […]