Grad i okolica

Fra Kristijan Perković stiže za župnika u Stablinu, fra Paviša Norac-Kevo odlazi u Zagreb

U franjevačkom samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu u utorak, 9. svibnja 2017., održan je sastanak Provincijskog definitorija pod predsjedanjem provincijala fra Joška Kodžomana. Provincijski definitorij predložio je slijedeće personalne promjene: Berlin: fra Edvard Sokol – župnik, fra Tomislav Brekalo – dušobrižnik; Kelkheim: fra Ante Marković – župnik; Köln: fra Denis Šimunović – dušobrižnik; München […]