Kokorići: “I UN je prepoznao da smo najbolji u Dalmaciji”

Ako se pred kućom zeleni raskošna krošnja kostele, onda u njoj, među njezinim zidovima, ima života. Tako se barem u dalmatinskom zaleđu godinama prepoznavalo jesu li mještani u svojim domovima ili su se, pak, trbuhom za kruhom, za novim životom, iselili u tuđinu. Upravo dvije kostele koje su se počele sušiti, iz kojih je istjecao […]