Grad Ploče ovršio 170 tisuća kuna od Kotromanovića!

Grad Ploče prisilno je naplatio više od 200 tisuća kuna od Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za katastarsku izmjeru u Pločama. Na MORH se odnosi oko 170 tisuća kuna, a za ostatak iznosa ovršen je DUUDI. Riječ je o sredstvima za sufinanciranje katastarske izmjere i oblikovanja zemljišne knjige za […]

Politika

Gradske službe u punom angažmanu radi ostvarenja projekta marine na lokalitetu tehničke radionice

U postupku pred DUUDI-em (Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom) Grad Ploče ima 3 predmeta, a za koja rješenje traži već duže vrijeme. Troškove ove borbe uredno je snosio Grad Ploče, a loptica je sad na Državnom odvjetništvu, kojem su se sa više požurnica za obradu predmeta, obratile gradske službe. Radi se o predmetima „Vojarna“, […]