Kultura

Projekt „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“

Projekt „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“ zajednički je projekt Europske unije i Vijeća Europe čiji je cilj unaprijediti socijalnu koheziju u jugoistočnoj Europi kroz promicanje inkluzivne odgojno-obrazovne politike. U projektu sudjeluje sedam zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija i Hrvatska. U svrhu provedbe projekta u Zagrebu je organizirana druga godišnja konferencija na […]