Regija

Alen Mušan: Pojedinci i destinacije trebaju raditi na okrupnjavanju, prezentaciji i pružanju usluge

Trend obnove starih kuća u turističke svrhe sve je učestaliji, osobito u mjestima koja svojom bogatom poviješću i kulturnim znamenitostima privlače velik broj turista. I u Ljubuškom je primjetan rastući broj primjera starih kuća za potrebe ugostiteljsko-turističkih djelatnosti, a među njima se svakako ističe Stara kuća Estate u Grabu. Riječ je o kompleksu koji se […]