Ostalo

Županija zatražila žurno objavljivanje natječaja za pomoćnike u nastavi i povećanje raspoloživog iznosa

neretva by franka veza

Slijedom problema u ostvarivanju prošlogodišnjeg javnog poziva za financiranje pomoćnika u nastavi , a u vezi s očekivanom objavom natječaja za školsku godinu 2015./2016., Dubrovačko-neretvanska županija je pozvala nadležna ministarstva za što skorije završavanje svih procedura, objavu javnog poziva, te povećanje raspoloživog iznosa za financiranje pomoćnika u nastavi u skladu s iskazanim potrebama svih osnivača odgojno-obrazovnih ustanova u Hrvatskoj tijekom natječaja 2014. godine.

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. usvojen je u prosincu 2014. godine, pa su trebale biti završene i procedure koje prethode objavi javnog poziva kako bi se izbjeglo prošlogodišnje negativno iskustvo kašnjenja rezultata javnog poziva i angažiranja pomoćnika u nastavi, odnosno kako bi pomoćnici u nastavi bili angažirani na samom početku školske godine.

Prošlogodišnji javni poziv financirao se putem OP-a Razvoj ljudskih potencijali 2007.-2013 s raspoloživim iznosom od 30,8 milijuna kn. Iznos je, uz zalaganje i uvažene prigovore osnivača, između ostalih, na kraju natječaja povećan na 44 milijuna kn, no potrebe su, prema prošlogodišnjim prijavama projekata, dvostruko veće, navode u Županiji. Novi OP Učinkoviti ljudski potencijali vrlo je izdašan i vrijedi 1,85 mlrd. EUR-a, od kojih se 1,58 mlrd. EUR financira putem Europskog socijalnog fonda. Opravdano je zaključiti da je uz ovaj program putem nadležnih ministarstava – Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao Upravljačkog tijela i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničkog tijela I. – moguće financirati potrebe boljeg pristupa obrazovanju svim učenicima u nepovoljnom položaju u Hrvatskoj. Županija je zatražila usklađivanje iznosa sa stvarnim potrebama smatrajući da se može financirati u okviru usvojenih specifičnih prioriteta iz novog Operativnog programa i putem Državnog proračuna, odnosno predlažući reviziju programa ukoliko alokacija ne bude dovoljna do 2020. godine.


Uvažavanjem ovog prijedloga Dubrovačko-neretvanske županije od strane Vlade RH, pozitivno će se utjecati i na ostvarivanje drugih prioriteta iz OP-a koji se odnose na socijalno uključivanje i integraciju ranjivih skupina u Hrvatskoj, te spriječiti jedan od oblika diskriminacije na koji kao društvo trebamo biti posebno osjetljivi.

Foto: Franka Veža