Ostalo

Županija osigurala sredstva za financiranje nabave radnih materijala za osnovnoškolce

Iz Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Pločama su obavijestili kako je Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine u svom proračunu osigurala sredstva za financiranje nabave radnih materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko – neretvanska županija.

Pod radnim materijalima se podrazumijevaju radne bilježnice za sve redovne i izborne predmete uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za osnovnu školu. Geografski atlas nabavlja se samo za učenike 5. razreda osnovne škole budući se isti upotrebljava sve do kraja osnovnoškolskog razdoblja što znači da ga učenici 6.,7. i 8. razreda već posjeduju od prošle, odnosno prethodnih godina.

Ne financira se nabava likovne mape jer ista ne spada u kategoriju radnih materijala, nego školskog pribora, tj. dodatnih nastavnih sredstava.