Grad i okolica

Sadnja česmina privremeno odgođena

Pregledom stabala česmina večer uoči planirane sadnje na rivi, angažirani hortikulturni stručnjaci te djelatnici Komunalnog utvrdili su nedostatke zbog kojih je donesena odluka da se sadnja privremeno odgodi. Naime, isporučena stabla nisu u skladu s kvalitativnim standardima propisanim natječajnom dokumentacijom, kojom je definirana tražena kvaliteta biljnog materijala. Na stablima su vidljivi napadi štetnika, oštećenja kore te oštećenja vršnih izboja.


Razgranatost i razvoj krošnji nisu odgovarajući, kao ni visina, širina, duljina i razgranatost grana te raspored i količina izboja. Zaključak je kako isporučeni sadni materijal nije pravovremeno školovan i kao takav ne zadovoljava uvjete propisane javnim natječajem. Grad Ploče takav materijal neće prihvatiti te je uputio reklamaciju dobavljaču.

Važno za naglasiti je da Grad, tj. Komunalno koje je provelo natječaj, još uvijek nije izvršio uplatu za ova 22 stabla česmina. Početkom sljedećeg tjedna bit će poznato više informacija o tome kada je moguće dobiti novi sadni materijal te kada će se u pripremljene arle zasaditi drvored od 22 stabla.

Dobavljač je izabran putem postupka javne nabave kao najpovoljnija ponuda, međutim Grad inzistira na poštivanju zadanih uvjeta. Projekt sadnje je pripremljen stručno i temeljito te na ništa manje nećemo pristati kada je u pitanju ponovno oplemenjivanje rive za koju želimo da bude ugodna zeleno-pješačka zona.

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi