Grad i okolica

Prvo ispitivanje kakvoće mora u 2023. godini

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora, na području Grada Ploča uzorci su uzeti 19. svibnja 2023. godine.


Uzorci mora odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. (NN 73/08)

Na plaži Ploče-Ušće utvrđena je zadovoljavajuća kvaliteta, dok je na plažama Portina, Tehnička radionica Ploče, Opuzen-Ušće, Slivno-Duba te svim plažama na poluotoku Pelješcu i Makarskoj rivijeri utvrđena je izvrsna kvaliteta.

 

Tekst i fotografija: Ploče Online
Karta: vrtlac.izor.hr

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi