Grad i okolica

Određena glasačka mjesta za referendum o Termoelektrani na ugljen

Na ternelju članka 23. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine”, broj 33/96., 44/06. — Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. — Odluka Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. — Odluka Ustavnog suda broj U-1-2051-2007., 38/09., 85/10. — Ustav Republike Hrvatske — pročiščeni tekst, dalje: Zakon) Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma Grada Ploča propisuje


RJEŠENJE O ODREDIVANJU GLASAČKIH MJESTA

Na području Grada Ploča odreduju se glasačka mjesta:

1. Glasačko mjesto broj 1. – u zgradi Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića u Pločarna
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području grada Ploča u ulici: Silvija Strahimira Kranjčevića, Fra Andrije Kačića Miošića, Tina Ujevića, Gračka, Rogotinska, Kominska, Primorska cesta

2. Glasačko mjesto broj 2. – u zgradi Osnovne škole Vladimira Nazora u Pločama
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području grada Ploča u ulici: Stjepana Radića, Vladimira Nazora od kućnog broja 2-20 (parni), Trg bana Josipa Jelačića

3. Glasačko mjesto broj 3. – u zgradi Diečjeg vrtića u Pločama
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području grada Pioča u ulici: Vladinnira Nazora od kućnog broja 1-29 (neparni), Vukovarska ulica, Kupališni prilaz

4. Glasačko mjesto broj 4. – u zgradi Mjesnog odbora u Pločama u ulici Vladirnira Nazora broj 45
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području grada Ploča u ulici: Vladimira Nazora od kućnog broja 31-57 (neparni)

5. Glasačko miesto broj 5. – u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Pločama
koje obuhvaća birače s prebivalištem na područlu grada Ploča (Birina), u ulici: Fra Luke Vladimirovića, Staševačka, Don Mihovila Pavlinovića, Biokovska obara, Stablinska ulica od kućnog broja 2 — 6 (parni)

6. Glasačko mjesto broj 6. – u zgradi Grada Ploča u Pločama u ulici Trg kralja Tomislava 23
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području grada Ploča u ulici: Obala Neretijanskih gusara, Trg Prišnica, Ulica Prišnica, Trg kralja Tomislava, Dalmatinska ulica, Kralja Petra Svačića

7. Glasačko mjesto broj 7. – u zgradi Mjesnog odbora u Stablini
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području grada Ploča (Stablina, Čeveljuša i Barbiri-Dumanjac) u ulici: Bara, Barbirski put, Oko Jažve, Plinjanska, Put Pline, Radoševa glavica, Stablinska ulica od kučnog broja 1-99 (neparni) i kućnog broja 8-100 (parni), Stablinska 0, Ulica Ruđera Boškovića

8. Glasačko mjesto broj 8. – u objektu menze gradilišta Konstruktor kod zgrade škole na Kuli
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Plina Jezero u ulici: Barbiri-Vidonj, Družijanići, Eraci, Erakova luka, Karamatići, Kod tunela, Kula, Nikolci, Parmaći, Plina Istočna, Plina Jezero, Plina Zapadna, Podžuželj, Puljani, Radaljci, Radoši, Štrbičklanjiči, Zmijarevići

9. Glasačko mjesto broj 9. – u zgradi Arnbulante u Kominu u ulici Put stanice br.2
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Komin u ulici: Bana Josipa Jelačića, Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Lisna, Lučica, Matice hrvatske, Neretvanskih gusara, Obala Stjepana Radiča, Podjaruga, Pram Selo, Put Klanca, Put Marinuše, Put Stanice, Put Svetog Križa, Put Svetog Roka, Put Ušća, Ribar, Trbonjića Jaruga, Ante Starčeviča, Antuna Mihanoviča, Augusta Šenoe, Ivana Gundulića, lve Dugandžiča-Mišiča, Nikole šu bića Zrinskog, Ruđera Boškovića, Svetog Ante, Tina Ujevića, Vrilo

10. Glasačko mjesto broj 10. – u zgradi Doma kulture u Rogotinu
koje obuhvaća birače s prebivalištern na području nasefja Rogotin u ulici: Andrije Kačiča Miošića, Ante Rončevića Fante, Antuna Gustava Matoša, Kolodvorska, Mostina, Neretvanska, Petrovac, Primorska, Put Dodiga, Vladimira Nazora, Vrilo

11. Glasačko mjesto broj 11. – u zgradi Doma kulture u Šarić Strugi
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Šarić Struga u ulici: Šarić Struga

12. Glasačko mjesto broj 12. – u kući Ivana Karamatića-Strikanića na Banji
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Banja u ulici: Modro oko, Plinjanska, Podučiji brig, Put vrila

13. Glasačko mjesto broj 13. u zgradi Doma kulture u Baćini
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Baćina u ulici: Put Portine, Ulica 1.svibnja, Put Poljuće, Ulica 25.ožujka, Trg Ploča, Put Baćine, Velika bara, Put Malih Bara, Put Sladinca, Put Peračkog Blata, Žrtava fašizma, Put Klokuna, Hrvatskog preporoda, Baćinska jezera, Žarkovača, Franići, Jelavid, Boškovići, Katići, Podčempres, Podmeđine, Poljica, Zadužbina, Grude, Antunovo guvno, Put Prodolja, Plitvina, Zavod

14. Glasačko mjesto broj 41. – u zgradi Doma kulture u Peračkom Blatu
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Peračko Blato u ulici: Mlinska, Plinska, Put jezera, Put Slavke Ivaniševića, Skakala

15. Glasačko mjesto broj 15. – u zgradi Doma kulture-zgrada stare škole u Staševici
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Staševica u ulici: Biokovska, Jezerska, Mateljska, Omladinska, Pasički put, Prvoboraca, Put II. dalmatinske brigade od kućnog broja 23 – 99 (neparni) i kućnog broja 34 -100 (parni), Trg fra Ante Gnječa, Andrije Musulina, Mate Gnječa, Petra Kežića, Žrtava fašizma

16. Glasačko mjesto broj 16. – u zgradi Doma kulture Spilice
koje obuhvaća birače s prebivalištem na području naselja Staševica (Crpala, Spilice i Gnječi) u ulici: Put II. dalmatinske brigade od kućnog broja 1 – 21 (neparni) i od kućnog broja 2 – 32 (parni), Braće Plećaša, Joze Rončevića, Ante Usorca, Stipana Šunjića, Briški put, Put mladih, ioze Jerkovića, Nemaljska ulica, Vinogradska, Zorke Grgurinović i Ulica Crnoća

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi