Grad i okolica

Obavijest građanima o radovima u Rogotinu

Obavještavamo građane da su radovi na sinfonskom propustu na Fazi 9 započeti 06.06.2023. godine. Nakon završetka na sinfonskom propustu, nastaviti će se radovi na kolektoru u ulici Mostina i ulici Petrovac (lijeva obala Crne rike) u Rogotinu u smjeru sjeverozapada. Građevinska kompozicija duljine cca. 30 m će se pomjerati sukladno izvođenju radova. Pristup objektima, tijekom trajanja radova, biti će omogućen obilaženjem oko građevinske kompozicije. U prilogu se nalazi skica obuhvata radova s predloženom trasom obilaska uz napomenu da će prometovanje u određenoj mjeri biti otežano za vrijeme izvođenja radova.

Radovi će se obavljati sukladno sljedećem rasporedu:

Radovi u ulici Mostina započinju od 13. lipnja 2023. godine, najprije iz pravca caffe-bar-bistro „Kaka“, a desetak dana nakon toga iz pravca Ploča.


Radovi u ulici Petrovac (s lijeve strane Crne rijeke) počinju od 13. lipnja 2023. godine. U slučaju zadovoljavajuće dinamike na terenu radovi u Primorskoj ulici bi krenuli nakon završetka radova u ulici Petrovac.

Kolodvorska ulica, koja se trenutno radi, biti će gotova za otprilike mjesec dana.

Radovi u Neretvanskoj ulici (Markote) počinju nakon završetka Portine u Baćini zbog potrebe za manjim strojevima.

Isto tako, u dogovoru s Komunalnim održavanjem d.o.o., odvoz otpada će se obavljati na način da, do utorka 13. lipnja 2023. godine, građani odlažu otpad u spremnik na lokaciji prikazanoj na slici u prilogu, a nakon 13. lipnja će se prikupljanje otpada obavljati kao i dosad.

Najava izvođača o radovima u Rogotinu

Izvor Ploče

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi