Ostalo

Natječaj za izbor i imenovanje direktora “Radio postaje Ploče” d.o.o. Ploče

Na temelju članka 11., 15. i 16. Odluke o osnivačkoj izjavi za „Radio postaju Ploče“ d.o.o. (Službeni glasnik Grada Ploča 1/05 i 12/09), Odluke o uvjetima i načinu imenovanja direktora „Radio postaje Ploče“ d.o.o. Ploče, Klasa: 022-05/16-01/05, Urbroj: 2165-02-16-1, od 13.svibnja 2016.godine i Zaključka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora „Radio postaje Ploče“ d.o.o. sa sjednice Skupštine Društva održane 13.svibnja 2016.godine, gradonačelnik Ploča u funkciji Skupštine trgovačkog društva „Radio postaje Ploče“ d.o.o., raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora “Radio postaje Ploče” d.o.o. Ploče

Natječaj je objavljen u Dubrovačkom vjesniku i na službenim stranicama grada Ploča (www.ploce.hr) 21. svibnja 2016.godine.

Uvjeti:

 • državljanstvo RH,
 • opća zdravstvena sposobnost,
 • visoka stručna sprema – smjer novinarstvo,
 • prijedlog programa rada za četverogodišnje razdoblje,
 • nepostojanje ograničenja iz članka 239. Zakona o trgovačkim društvima,

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave u “Dubrovačkom vjesniku”. Mandat direktora traje 4 godine.


Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o stupnju obrazovanja – stručne spreme (preslik diplome),
 • dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti,
 • program rada “Radio postaje Ploče” d.o.o. za četverogodišnje razdoblje,
 • izjava ovjerena kod javnog bilježnika da nema ograničenja iz članka 239. Zakona o trgovačkm društvima,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca).

Prijave se dostavljaju na adresu:

Grad Ploče
Skupština društva Radio postaja Ploče d.o.o.
Trg kralja Tomislava 23
20 340 Ploče
(za natječaj za direktora „Radio postaje Ploče“ d.o.o.)