Ostalo

Na ušću i Portini more dobre kakvoće za kupanje

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode obavijestio je kako je tijekom trećeg redovnog ispitivanja mora na 110 županijskih plaža, utvrđeno kratkotrajno onečišćenje na plaži u Kuparima.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, obavio je ispitivanje mora na plažama od 20. do 27. lipnja 2014. godine. na plaži u Kuparima u Župi dubrovačkoj 20. lipnja utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje. Obavljeno je dodatno uzorkovanje te su od 21.-23. lipnja svakodnevno uzimani dodatni uzorci mora. Analizom dodatnih uzoraka mora za kupanje na plaži u Kuparima ustanovljeno je da je došlo do prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Od ukupno 110 plaža, more na 96 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Dobra kakvoća mora za kupanje utvrđena je na plažama Kupalište VK Cavtat i Mlini u Župi dubrovačkoj, Ušće Ploče i Portina u Pločama, Okuklje i Prožura na Mljetu te Duboka u Slivnom. Zadovoljavajuća kakvoća mora utvrđena je na plažama Polače i Hotel Odisej na Mljetu, Hotel Dubrovnik President, Mali Zaton, Slađenovići i Klek.


Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://www.izor.hr/kakvoca/ ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.