Grad i okolica

Mijo Šuman: Ukupni akumulirani manjak Grada Ploča na dan 30.6.2023. iznosi 13.349.698 kn (1.771.809 €), ili kako očajnim planiranjem proračuna, Grad Ploče dovesti na rub bankrota

Grad Ploče izradio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu, u kojem su prezentirane sljedeće brojke:


Ukupni prihodi i primici u prvih 6 mjeseci tekuće godine ostvareni su u iznosu od 3.100.866 € (23.363.474 kn), a ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 3.883.646 € (29.261.330 kn), dakle ostvaren je manjak prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima u ukupnom iznosu od 782.780 € (5.897.855 kn).

Budući je akumulirani manjak na dan 31.12.2022. iznosio 7.749.726 kn (1.028.565 €), ukupni akumulirani manjak na dan 30.6.2023. godine iznosi 13.349.698 kn  (1.771.809 €), ne računajući izdatke za otplatu zajmova (HBOR i Državni proračun) u prvoj polovici tekuće godine u iznosu od 39.536 €.

Grad Ploče u svojim poslovnim knjigama na dan 31.12.2022. godine imao je evidentiran višak primitaka od zaduživanja (kredit od HBOR-a) u iznosu od 2.118.000 kn (281.106 €), međutim ovdje nije riječ o nikakvom višku koji se može koristiti za pokrivanje gore spomenutog manjka, jer će u ovoj i u sljedećim godinama Grad Ploče imati izdatke (manjak) za povrat navedenog kredita.

O kakvom očajnom planiranju proračuna je riječ, najbolje pokazuju sljedeći podaci o izvršenju ključnih kategorija proračunskih prihoda koji su glavni izvori financiranja za realizaciju kapitalnog dijela proračuna.

Neka od važnijih proračunskih načela koja su definirana odredbama Zakona o proračunu su, načelo uravnoteženosti, načelo transparentnosti i načelo dobrog financijskog upravljanja, iz prezentiranih brojki može se zaključiti da Grad Ploče ne uvažava niti jedno od navedenih načela.

Poznato je da Grad Ploče nekim svojim dobavljačima za izvršene radove duguje već godinama, dok se nekim odabranim dobavljačima računi plaćaju i prije roka dospijeća.

Jedini način da se Grad Ploče izvuče iz nikad gore financijske situacije je da se pojavi neki od investitora profila Canjuge i njemu sličnih, i da im gradonačelnika proda 3-5 hektara zemljišta na način da na Gradskom vijeću kaže da nema pojma o kojem je investitoru riječ, kao da njegova obveza nije da svim građanima Grada Ploča maksimalno transparentno komunicira kad je o prodaji gradskog zemljišta riječ. Kad prodaješ vlastito zemljište možeš si priuštiti tajnovitost i netransparentnost, ali kad se prodaje gradsko obiteljsko srebro kako su nekada zvali gradsko zemljište to zahtjeva svaku moguću informaciju za sve građane Grada Ploča.

Na kraju još samo jedan vrlo znakovit i upečatljiv detalj na koji način aktualni gradonačelnik ulaže u svoju političku karijeru koristeći najprizemniju metodologiju najgorih političkih populista, ipak se bliže parlamentarni izbori. Naime, na predzadnjoj sjednici Gradskog vijeća, Gradonačelnik je predložio, a Gradsko vijeće usvojilo Odluku o tome da participaciju koju su do sada plaćali roditelji za svoju djecu smještenu u Dječjem vrtiću na sebe preuzme Grad Ploče, a da se nitko nije zapitao koliko su do sada roditelji plaćali, i koliki je to financijski udar na prihode Dječjeg vrtića, i da li će on i dalje moći pružati istu razinu usluge kao i do sada ukoliko Grad bude neredovito podmirivao svoje obveze prema vrtiću. 

Dječji vrtić Ploče je u razdoblju od 2018 – 2023 (zaključno sa 30.6.2023.) temeljem prihoda od participacije ostvario ukupno 8.184.769 kn, koje će sada u proračunu trebati osigurati Grad Ploče, iz kojih izvora s obzirom na aktualnu financijsku situaciju, to valjda zna samo gradonačelnik, ali za dobro prodavanje PR magle ni jedna cijena nije preskupa. 

Mijo Šuman

* Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije portala Ploče Online

Možda ti se sviđa

Grad i okolica

Trupijada u Pločama

TZ Grada Ploča i AMK Racing team Ploče uspješnom suradnjom održali su tradicionalnu trupijadu, koja je i ove godine izmamila
Grad i okolica

„Svakom mještaninu vrpca na grudima“ povodom Dana ružičaste vrpce

U Pločama je u organizaciji udruge Vita članice Hrvatskog foruma protiv raka dojke Europa Donna-Hrvatska, provedena akcija kojom se želi